Biologi i udvikling

Vejl. pris:
85,00
Ekskl. moms
Biologi i udvikling indeholder kernestoffet til biologi på C-niveau, samt en række udvalgte emner den enkelte underviser frit kan kombinere og inddrage som supplerende stof i undervisningen. Biologi i udvikling har et indledende kapitel om det levende og om cellers opbygning. Derefter følger tre økologikapitler, tre fysiologikapitler, et kapitel hvor klassisk genetik gennemgås og endelig et kapitel hvor evolution er grundigt behandlet som en nyskabelse i en lærebog til C-niveau. Naturvidenskabelig metode og specifikke bioteknologiske metoder indgår hvor det er relevant.

Elevlicens. Gælder så længe elevens UNI-Login er aktivt
i-bog