IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

http://www.lru.dk/
198 , 00 kr.
247 , 50 kr.
Ein neuer Anfang

Ein neuer Anfang

Ein neuer Anfang er et overgangsmateriale, som skal være med til at skabe en sammenhæng mellem tyskfaget i grundskolen og fortsættertysk på STX/HF.

Ein neuer Anfang bygger videre på de trin- og slutmål, som eleverne kender fra grundskolen, samtidig med at eleverne kommer i berøring med de faglige mål og trænes i brugen af redskaber til det videre tekstarbejde samt kommunikative færdigheder inden for tyskfaget i den gymnasiale verden.

Hjemmeside med arbejdsark
Der er knyttet en hjemmeside til materialet. Arbejdsarkene, der henvises til i nogle af bogens opgaver, foreligger her i printvenlig udgave: www.lru.dk/einneueranfang

Materialets indhold
Materialet tager udgangspunkt i det udvidede tekstbegreb i form af traditionelle trykte tekster, internetsider, billeder, samt audio-visuelt materiale. Eleverne præsenteres for forskellige værktøjer og arbejdsformer til at arbejde hermed. Idet udgivelsen er tænkt som et overgangsmateriale, er der taget højde for, at eleverne bør vænnes til at arbejde med autentiske tekster. Teksterne er derfor korte og rigt gloseret. I enkelte af de længere tekster er der efter forfatteraftale udeladt afsnit, hvilket dog ikke er markeret i teksterne af hensyn til elevernes uforstyrrede læsning.

Materialet indeholder mange og varierede arbejdsopgaver, der er lette at gå til. Det er ikke tanken, at alle øvelser skal nås, men mangfoldigheden skal forstås som et idékatalog og inspiration til underviseren og eleverne til, hvordan man på varierende vis kan arbejde med de enkelte emner, tekster og ordforråd i tyskundervisningen. Væsentligt er, at denne form åbner op for elevdifferentiering.

I centrum for opgaverne og arbejdet med tekster står det elevaktiverende arbejde i form af Cooperative Learning-strukturerne ”Dobbeltcirkler”, ”En for alle” og ”Quiz og byt” samt matrixgrupper, gruppe- og pararbejde og spil. Der er lagt vægt på at integrere forskellige kommunikations- og onlinedelingsværktøjer i materialets opgaver, da det er med til at øge engagementet og motivationen hos eleverne og giver mulighed for nye og varierede arbejdsformer, hvilket igen tilgodeser flere elevtyper end den traditionelle klasseundervisning.

Materialets fokus

Materialet har tre fokuspunkter:

• Træning i at læse autentiske tekster på gymnasialt niveau
• Styrkelse af sociale relationer
• Træning af kommunikative kompetencer i kraft af faste vendinger og basalt ordforråd

Materialets opbygning

Ein neuer Anfang er en tekst- og arbejdsbog, som består af 3 selvstændige emner:

• Ein neuer Anfang
• Wo bleibt die Zeit?
• Helden und Vorbilder

I emnerne præsenteres eleverne for vedkommende temaer, hvor de både møder det kendte og det nye, idet emnerne tager afsæt i elevernes hverdag og samtidig også udfordrer deres forforståelse af og viden om de enkelte emner. Emnerne kommer omkring den tyske historie og kultur, aktuelle samfundsmæssige forhold i Tyskland, de tysksprogede lande samt interkulturelle temaer. Både klassiske og nyere tysksprogede forfattere og kunstnere er repræsenteret i materialet.

Hvert emne har 9-10 kapitler. De enkelte emner og kapitler kan læses uafhængigt af hinanden og i vilkårlig rækkefølge.
I det afsluttende kapitel i de enkelte emner forefindes evalueringsopgaver i form af oplæg eller aflevering.

Bagerst i materialet findes ”Schatzkästchen”. Disse sider er tænkt som en værktøjskasse, der skal konkretisere for eleverne, hvad der forventes af dem. Derudover skal siderne bidrage til at udvide elevernes basale ordforråd og faste vendinger og derigennem styrke den enkelte elevs kommunikative kompetencer. Der henvises løbende til disse sider i materialet.

 

Læs mere >

< Læs mindre

Flergangsbog
På lager
144 sider
Udg. dato:
15. maj 2013

ISBN:
9788770665193
UdgaveNummer: 1 Fag: Tysk Niveau: 1. g Forlag: LR Uddannelse Redaktør: Jan Krogh Larsen
247 , 50 kr.
198 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms
    Materialet rummer også en hjemmeside, hvor der er arbejdsark til hvert emne ”Her sidder jeg nu med et materiale, hvor jeg har fornemmelsen af, at det kan gøre en forskel for de elever, der for år tilbage fik en skæv start på tyskfaget, og som følge heraf nu er meget tavse i tysktimerne, fordi de mangler helt basale ord og vendinger. "Ein neuer Anfang" er et varierende materiale med vedkommende emner, samtidig med at det har masser af elev- og sociale aktiviteter. Einfach Spitzenklasse! ..."
    Feltgruppe