IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
31 , 00 kr.
38 , 75 kr.
Ærkedansker perkerdansker

Ærkedansker perkerdansker

Bogen består af tre hovedkapitler, der belyser henholdsvis politiske, sociologiske og økonomiske udfordringer i forbindelse med integration af etniske minoriteter. Bogen kan anvendes på både C,B og A niveau.

Den politiske del af bogen indeholder bl.a. en introduktion til diskursteori og efterfølgende en diskursanalyse af integrationsdebatten. Derudover indeholder den politiske del af bogen nogle overvejelser om de politiske partiers holdninger, vælgerholdninger, mediernes rolle mm.

I den sociologiske del fokuserer bogen på de udfordringer, etniske minoriteter står overfor i forhold til socialisering og identitetsdannelse. Dette uddybes ved hjælp af bl.a. Pierre Bourdieus begreb om habitus og symbolsk vold og Axel Honneths synspunkter vedrørende anerkendelsens betydning.

I den sidste del fokuseres der på etniske minoriteters tilknytning til det danske arbejdsmarked herunder er et delkapitel helliget Geert Hofsteedes overvejelser om kulturelle forskelle og deres betydning for manglende integration på arbejdsmarkedet.

I tilknytning til bogen er der en hjemmeside, der indeholder en del materiale, som kan bruges i undervisningen.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788779701243
Forlag: Forlaget Columbus 1. udg.
16. jan. 2014
Uddannelse: STX, HHX, HTX, HF Fag: Samfundsfag Niveau: A-B Redaktør: Kjeld Mazanti Sørensen
38 , 75 kr.
31 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms