IndlæserVent venligst…
Indlæser
60 , 00 kr.
75 , 00 kr.
Aktiv fysik C, 2. udg., e-bog

Aktiv fysik C, 2. udg., e-bog

Digital udgave af Aktiv fysik C (2. udg.) 

Denne reviderede udgave af Aktiv fysik C indeholder bl.a. en ny artikel om exoplaneter.

Bogen gennemgår kernestoffet i fysik i en række korte artikler med afsæt i problemstillinger fra hverdagen. Fx kan man arbejde med ioniserende stråling ved at undersøge spørgsmål som: Er bestråling af mad sundhedsskadeligt? Eller: Hvordan kan stråling medvirke til helbredelse af kræft?

Udgangspunktet er at vise, at fysik består af en afgrænset mængde begreber og teorier, som til gengæld kan bruges til at løse et utal af udfordringer.

Med baggrund i C-niveauets kernestof er artiklerne struktureret i tre dele:
1: Energi og stof,
2: Lys og lyd og
3: Fysikkens verdensbillede.

I slutningen af hver af de tre dele ses afsnittene "Fysikken bag...", der indeholder en gennemgang af de fysiske teorier og begreber, som er centrale for hovedområdet.

Bogens titel understreger det væsentlige i, at elever arbejder aktivt med stoffet. Artiklerne er derfor bygget op over en række forskellige aktiviteter, så eleven møder stoffet gennem eksperimentelle undersøgelser, refleksioner, opgaver, formidling m.m. De fleste af bogens aktiviteter kan gennemføres med en hel klasse, hvilket sikrer, at eleverne kan arbejde eksperimentelt undersøgende i den almindelige undervisning.

Aktiv Fysik C lægger op til, at lærer og elever i fællesskab udvælger de problemorienterede artikler, som de vil arbejde med. Det er tilstrækkeligt at gå i dybden med 1-2 artikler inden for hver tematisk sammenhæng for at dække C-niveauets læreplan.

 På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Kan forudbestilles
ISBN:
9788770667869
Forlag: LR Uddannelse 1. udg.
15. okt. 2017
240 sider
Uddannelse: STX, HTX, EUX, HF Fag: Fysik Niveau: A-C Redaktør: Iben Stampe Sletten
75 , 00 kr.
60 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms