IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

/
65 , 00 kr.
81 , 25 kr.
Aktiv Fysik C, e-bog

Aktiv Fysik C, e-bog

Dette er 1. udgave af Aktiv Fysik C. Udgivelsen indes også i 2. udgave.

Ekstramateriale til Aktiv Fysik C findes her: www.lru.dk/aktivfysik

Bogens titel understreger det væsentlige i, at elever arbejder aktivt med stoffet. Aktiv Fysik C er skrevet til gymnasiets fysikundervisning på C-niveau.

Fysik på C-niveau er obligatorisk fag for alle i det almene gymnasium (stx).

Med baggrund i C-niveauets kernestof er bogen struktureret i 3 dele, henholdsvis
• DEL 1: Energi og stof,
• DEL 2: Lys og lyd og
• DEL 3: Fysikkens verdensbillede.

Hver del indeholder flere end 10 problemorienterede artikler, som bidrager til at behandle kernestoffet. Bogens udgangspunkt er at vise, at fysik består af en afgrænset mængde begreber og teorier, som til gengæld kan bruges til at løse et utal af problemstillinger. Derfor findes “Fysikken bag...” i slutningen af hver af de tre dele. “Fysikken bag...” indeholder en gennemgang af de fysiske teorier og begreber, som er centrale for hovedområdet.

Bogens titel understreger det væsentlige i, at elever arbejder aktivt med stoffet. Derfor indeholder bogens kapitler mange forskellige aktiviteter, som skal hjælpe eleven med at møde stoffet gennem: eksperimentelle undersøgelser, refleksioner, opgaver, formidling m.m. De fleste af bogens aktiviteter kan gennemføres med en hel klasse, hvilket sikrer, at eleverne kan arbejde eksperimentelt undersøgende i den almindelige undervisning.

Der er i Aktiv Fysik C lagt op til, at lærer og elever i fællesskab kan udvælge en delmængde af de problemorienterede artikler, som de ønsker at arbejde med. det er tilstrækkeligt at udvælge 1-2 artikler inden for hver tematisk sammenhæng for at dække C-niveauets læreplan.

Bogens titel understreger det væsentlige i, at elever arbejder aktivt med stoffet. Aktiv Fysik C er skrevet til gymnasiets fysikundervisning på C-niveau.

Fysik på C-niveau er obligatorisk fag for alle i det almene gymnasium (stx).

Med baggrund i C-niveauets kernestof er bogen struktureret i 3 dele, henholdsvis
• DEL 1: Energi og stof,
• DEL 2: Lys og lyd og
• DEL 3: Fysikkens verdensbillede.

Hver del indeholder flere end 10 problemorienterede artikler, som bidrager til at behandle kernestoffet. Bogens udgangspunkt er at vise, at fysik består af en afgrænset mængde begreber og teorier, som til gengæld kan bruges til at løse et utal af problemstillinger. Derfor findes “Fysikken bag...” i slutningen af hver af de tre dele. “Fysikken bag...” indeholder en gennemgang af de fysiske teorier og begreber, som er centrale for hovedområdet.

Bogens titel understreger det væsentlige i, at elever arbejder aktivt med stoffet. Derfor indeholder bogens kapitler mange forskellige aktiviteter, som skal hjælpe eleven med at møde stoffet gennem: eksperimentelle undersøgelser, refleksioner, opgaver, formidling m.m. De fleste af bogens aktiviteter kan gennemføres med en hel klasse, hvilket sikrer, at eleverne kan arbejde eksperimentelt undersøgende i den almindelige undervisning.

Der er i Aktiv Fysik C lagt op til, at lærer og elever i fællesskab kan udvælge en delmængde af de problemorienterede artikler, som de ønsker at arbejde med. det er tilstrækkeligt at udvælge 1-2 artikler inden for hver tematisk sammenhæng for at dække C-niveauets læreplan.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788770668088
Forlag: LR Uddannelse 1. udg.
14. nov. 2016
212 sider
Uddannelse: EUX, HF, HTX, STX Fag: Fysik Niveau: A-C
81 , 25 kr.
65 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms