IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
75 , 00 kr.
93 , 75 kr.
Biologi til tiden

Biologi til tiden

Biologi til tiden, e-bog blev skrevet til biologi på C-niveau til gymnasiereformen i 2005. Bogen er stadig populær og kan, måske med enkelte tilføjelser, stadig bruges i forbindelse med biologi på C-niveau efter den nye reform. Kernestoffet er samlet på overskuelige faktasider i de relevante kapitler. Bogens indledende afsnit, Hvad er biologi? giver en kort oversigt over de levende organismer og betydningen af forskning inden for moderne biologi og bioteknologi. På baggrund af de forskellige organsystemer gennemgås kost og fedme, træning og doping samt rygning og alkohol. Vores seksuelle adfærd sættes i perspektiv vha. afstikkere til vores fortid og dyreriget. Graviditet og moderne fosterdiagnostiske metoder følges op af et kapitel om genetik, genetiske sygdomme og gentests. I økologi bliver økosystemerne vandløb og søer gennemgået, og der lægges vægt på planters og dyrs tilpasning og på organismers indbyrdes samspil. De moderne bioteknologiske metoder fra kontrolleret vinbrygning til enzymproduktion vha. genmodificerede mikroorganismer får god plads, og i et afsluttende kapitel om landbruget kombineres økologi og bioteknologi med det globale udsyn. E-bogens opbygning er identisk med den tilsvarende fysiske bog så de to udgaver kan læses parallelt. Biologi til tiden har en hjemmeside, www.biologitiltiden.dk, hvorfra figurer, opgaver og forsøgsvejledninger kan hentes. Der er adgang til bogens hjemmeside via www.nucleus.dk.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788790363567
Forlag: Nucleus Forlag 1. udg.
04. jul. 2012
Uddannelse: STX, HTX, HF Fag: Biologi, NVG,NF Niveau: A-B Redaktør: Marianne Frøsig
93 , 75 kr.
75 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms