IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
32 , 00 kr.
40 , 00 kr.
C-Bogen

C-Bogen

I undervisningen på c-niveau står vi til dagligt over for flere forskellige elevtyper og læringsstile. Formålet med C-bogen er at nå flere af disse og bryde koderne til fagets terminologi og måde at arbejde på. Bogen fokuserer derfor på det visuelle: teorier, modeller og centrale sammenhænge er flere steder illustreret ved simple figurer, der viser og dermed supplerer den skrevne tekst.

Hovedområderne politik, økonomi og sociologi gennemgås i særskilte kapitler, og i et afsluttende kapitel anvendes hovedområderne på et tema. Begreber er fremhævet med en farvekode mhp. tilegnelse af fagets terminologi, og hvert kapitel indeholder en liste over de væsentligste begreber. Ligeledes er der i hvert kapitel tabeller, der kan understøtte gennemgangen af grundbogsstoffet i den daglige undervisning. I gennemgående afsnit relateres stoffet til eleverne selv og deres hverdag.

På bogens hjemmeside findes læsespørgsmål til de enkelte afsnit samt korte øvelser, hvor eleverne kan anvende den viden, de har tilegnet sig. C-bogen indeholder også et kapitel om eksamen på c-niveau, både om forberedelsen og selve eksaminationen samt et eksempel på en eksamensopgave.

Bogen kan, ud over på stx, med fordel anvendes i kultur- og samfundsfagsundervisningen på hf, suppleret med aktuelle artikler m.m.

Søren Kauffeldt er cand.mag. i samfundsfag og historie og lektor på Himmelev Gymnasium i Roskilde.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788779702370
Forlag: Forlaget Columbus 1. udg.
26. jan. 2016
Uddannelse: STX, HHX, HTX, HF Fag: Samfundsfag Niveau: C-C
40 , 00 kr.
32 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms