IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
54 , 00 kr.
67 , 50 kr.
Danmark i verden

Danmark i verden

Danmark i verden beskriver de centrale udviklingslinier i Danmarkshistorien med løbende udblik til verdenshistorien og med fokus på samspillet mellem menneske, natur, samfund og forestillingsverden.

Målet er at give eleverne viden og indsigt, så de bliver i stand til at reflektere over, hvad der bestemmer den historiske udvikling.

Bogen vil forsøge at pirre elevernes nysgerrighed, at få dem til at undre sig, så også deres egen forestillingsverden bliver udfordret og nutiden ses i et andet perspektiv. Der vil derfor være spørgsmål, som ikke nødvendigvis bliver besvaret, og der vil være konklusioner, der tvinger eleven til at reflektere over synsvinkler og valg af fokus. Hermed trænes eleverne i arbejdet med at lave selvstændige problemformuleringer.

Hvert kapitel afsluttes med en diskussion af fremstillingens eget fokus holdt op mod andre udlægninger af perioden. Dette afsnit kan bruges som afsæt for arbejde med historiesyn og historieformidling, og bogens tekst kan derfor i uddrag indgå som synspunktsmateriale til eksamen.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788779701588
Forlag: Forlaget Columbus 1. udg.
01. jan. 2011
Uddannelse: STX, HHX, HTX, HF Fag: Historie Niveau: A-C
67 , 50 kr.
54 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms