IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
31 , 00 kr.
38 , 75 kr.
Dansk og historie i samspil

Dansk og historie i samspil

Denne bog lægger op til, at undervise tematisk samtidig med at undervisningen spreder sig over tid. Fagene mødes omkring flere forskellige temaer. Myten er et gennemgående tema. Samtidig arbejder vi med andre faglige temaer indenfor det enkelte kapitel og på tværs af kapitler.

Således lægger danskmaterialet op til arbejdet med myter, eventyr, mundtlig og skriftlig fortælletradition samt sagprosa. I historiedelen er myten som et element i skabelsen af den danske selvforståelse et gennemgående tema. Således spiller de to fag sammen. Som en tostemmig duet, hvor tonerne støder sammen, synkroniseres og i mødet giver fagene en ekstra dimension.

Forskellige former for billeder står centralt i bogen både i det danskfaglige og det historiefaglige materiale. Billederne kan bruges i begge fag, i historie som levn i dansk som udgangspunkt for analyse af kunstneriske frembringelser i en given tid.

Historiebevidstheden står centralt gennem bogens 8 kapitler. Dette konkretiseres i den fællesfaglige opgave s. 17, hvor eleverne skal finde en historie i deres egen familie og i det sidste kapitel, hvor to personlige historier er med til at fortælle Danmarks historie. Dansk supplerer med fortælleteknisk faglighed.

Tre litterære tekster, et folkeeventyr, et kunsteventyr og en novelle, danner en litterær grundstamme og viser, hvordan grundtematikken kan være den samme i de tre tekster fra forskellige perioder, men at historien fortælles forskelligt helt afhængig af den tid, den er fortalt i.

Forskelligartet tekstmateriale præsenteres og kan anvendes til at underbygge forståelsen af forskellige perioder af historien. Således indgår uddrag af de store lovkomplekser, en kirkelig indberetning, Danmarkssange og uddrag af en historisk roman.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788779702738
Forlag: Forlaget Columbus 1. udg.
14. apr. 2015
Uddannelse: STX Fag: Dansk, Historie Niveau: A-B Redaktør: Kjeld Mazanti Sørensen
38 , 75 kr.
31 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms