IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
63 , 00 kr.
78 , 75 kr.
Den dramaturgiske værktøjskasse

Den dramaturgiske værktøjskasse

Bogen er skrevet over Ingolf Gabolds og Knud Francks efterhånden legendariske TV-SUM materiale (TV Som UdtryksMiddel), som lagde grunden til en markant højnelse af den dramaturgiske standard på DR.

De mange rum i værktøjskassen er fyldt med både byggematerialer, værktøjer og konstruktionsplaner til fremstillingen af en film eller et tv-program. Den giver anvisninger på, hvordan det lille faktaprogram på lokaltv-stationen skrues sammen, og den har arbejdstegningerne til det store, fiktive filmeventyr.

Bogen er et konsekvent system, en række lovmæssigheder, som ligger bag fortællingen af historier på film og tv. Men dramaturgi er ikke lov i juridisk forstand, og man kan ikke komme i dramaturgifængsel, hvis man ikke overholder lovene. For dramaturgi er også inspiration, det er nogle regler for den gode historie, som man først kan lære og måske senere lære at bryde, hvis man er den kreative producent. Dramaturgi er et fælles begrebsapparat, der sikrer den seriøse seer og studerende en bedre forståelse af, hvorfor nogle film og programmer er vellykkede og andre ikke er det.

Bogen er beregnet til både produktion og analyse for studerende i mediefag på de gymnasiale uddannelser, på universitetet og for den producent, som er interesseret i dramaturgi. Til de mange begreber og definitioner er knyttet et udvalg af eksempler, som er markeret med farvet baggrund, disse eksempler er beregnet til kursorisk læsning.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.


Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788778874092
Forlag: Frydenlund 1. udg.
29. nov. 2012
Uddannelse: STX, HF Fag: Mediefag Niveau: A-C
78 , 75 kr.
63 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms