IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
36 , 00 kr.
45 , 00 kr.
Den skrøbelige fred - det internationale samfund og retsstaten fra 1900 til i da

Den skrøbelige fred - det internationale samfund og retsstaten fra 1900 til i da

Hvordan undgår vi krig? Det er det underliggende spørgsmål i denne undervisningsbog til historie og samfundsfag på ungdomsuddannelserne. Luppen i denne bog er unikt sat på de internationale fredsbestræbelser, retsstaten og dem, der har arbejdet for fredssagen i stedet for – som så ofte – på krigene, konflikterne og deres udvikling.

Find supplerende materiale til bogen her

Bogen tager afsæt i Røde Kors’ fødsel og bevæger sig over Folkeforbundet, de to verdenskrige, FN, afkoloniseringen, den kolde krig og frem til nutidens nationale og internationale terror.
Bogen definerer klart og forståeligt de vigtigste begreber og præsenterer de internationale domstole, internationale og overnationale organisationer samt de vigtigste traktater med betydning for fredssagen og retsstaten.

Den er særdeles velegnet til samfundsfags- og historieundervisningen, og den er oplagt til tværfagligt samarbejde (AT-forløb) og opgaveskrivning (især dansk-historie-opgaven og studieretningsprojektet).

Bogen er også en del af serien his2rie og er ledsaget af relevante historiske kort, temabokse om modtagere af Nobels Fredspris og en lang række illustrationer. På www.his2rie.dk findes et stort udvalg af kildetekster, som dokumenterer og nuancerer bogens tekst.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788771181913
Forlag: Frydenlund 1. udg.
15. jan. 2013
Uddannelse: STX, HF, HHX, HTX Fag: Historie Niveau: A-C Redaktør: Vibe Skytte
45 , 00 kr.
36 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms