IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
45 , 00 kr.
56 , 25 kr.
Det politiske Europa

Det politiske Europa

EU – KRISE OG NY BEGYNDELSE
Ny udgave af Hans Branner: Det politiske Europa
EU er under forandring. Krisen er en prøve på sammenholdet i Europa og truer både de hidtidige strukturer og selve det demokratiske fundament som samarbejdet i EU hviler på. Branners meget brugte grundbog om EU tager i en gennemrevideret 2.udgave udgangspunkt i de nye vilkår som krisen har skabt for det politiske Europa. I et nyskrevet kapitel 1 med et væld af nye spændende figurer gennemgås de grundlæggende problemer som krisen rejser: Overlever EU? Kan eurokrisen overvindes – og med hvilke midler? Hvilke nye demokratiske udfordringer er EU stillet over for? Er Europa på vej mod global marginalisering? Kapitlet er velegnet til tværgående forløb mellem økonomi, politik og IP. De resterende seks kapitler er alle opdaterede og tilpasset den nyeste udvikling. På hjemmesiden præsenteres en række aktuelle problemstillinger og nye arbejdsspørgsmål. Bogen giver mulighed for at gennemgå EU-stoffet på en kvalificeret og levende måde ud fra en helt ny virkelighed.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788779701809
Forlag: Forlaget Columbus 1. udg.
28. mar. 2014
Uddannelse: STX, HHX, HTX, HF Fag: Samfundsfag Niveau: A-B Redaktør: Per Henriksen
56 , 25 kr.
45 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms