IndlæserVent venligst…
Indlæser
45 , 00 kr.
56 , 25 kr.
Det politiske Europa, 3.udg.

Det politiske Europa, 3.udg.

Det politiske Europa

Når forandringer sker hurtigt, er bøgerne uundværlige til at forstå en kaotisk verden og give et perspektiv på begivenhederne. Det gælder i særlig grad Den Europæiske Union. 3. udgave af den klassiske EU-grundbog, Det politiske Europa, er grundlæggende en helt ny bog. Strukturen er ændret, således at det centrale og obligatoriske EU-stof er dækket ind i et stort indledende kapitel 1. Her gives en samlet oversigt i koncentreret, men alligevel diskuterende form af de vigtigste principper bag EU samt af EU's opbygning, politikområder og vigtigste aktuelle udfordringer. Kapitlerne 2-6 giver mulighed for at gå i dybden med temaer ud fra eget valg. Nyt her er især kapitel 5, hvor der skelnes mellem fire store kriser, der i dag præger EU-samarbejdet. I kapitel 4 føres udviklingen på fire vigtige politikområde à jour. Kapitel 7 indeholder som hidtil en gennemgang af Danmarks forhold til EU – nu i opdateret form.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788779703827
Forlag: Forlaget Columbus 1. udg.
30. jun. 2017
196 sider
Fag: Samfundsfag Niveau: B
56 , 25 kr.
45 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms