IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
51 , 00 kr.
63 , 75 kr.
Economics ABC - Core material from C to A level

Economics ABC - Core material from C to A level

Engelsk oversættelse af grundbog i økonomi.
Economics ABC er en oversættelse af den danske lærebog.

Bogen dækker kernestoffet i økonomi på C-niveau, B- niveau og A-niveau.
I bogen er der en tydelig faglig progression ved at de 7 temaer:
- Marked
- Vækst
- Velfærd
- Ulighed
- Den gode økonomi
- Økonomisk politik
- Globalisering
behandles på C-, B- og A-niveau.
Bogen vil dermed også være velegnet til valghold hvor samfundsfag løftes fra C- til B-niveau og B- til A-niveau.
I bogens afslutning introduceres 5 temaer velegnet til samarbejde med matematik: Fjernelse af moms på fødevarer
Skat og arbejdsudbud
- Kinas økonomiske vækst
Boligmarkedet
Ulighedsmål
I tilknytning til hvert kapitel er der på ColumbusWeb en omfattende mængde øvelser, forslag til projekter m.v. Hver del (C, B og A) er tilpasset timetallene på de tre niveauer og kapitlerne er skåret således at lektiemængden bliver passende. Endelig indeholder bogen

Economics ABC er en oversættelse af den danske lærebog
Man kan have gavn af en samfundsfags-lærebog på engelsk hvis man
- Som studerende vil lette overgangen fra gymnasiet til en videregående samfundsfaglig uddannelse der gør brug af meget engelsksproget materiale
- Som lærer vil øge mulighederne for fagligt samspil mellem samfundsfag og engelsk, fx omkring amerikanske valg eller samfundsforhold i USA og Storbritannien
- Som udlænding besøger Danmark og er interesseret i en politisk introduktion
Oversættelsen er blevet til ud fra et behov for engelsksprogede lærebøger for det stigende antal klasser der bliver undervist i samfundsfag STX på engelsk. Den er blevet til med økonomisk støtte fra Tips og Lotto-midlerne og Columbus-fonden.
Alle 20 kapitler er nu oversat.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788779701328
Forlag: Forlaget Columbus 1. udg.
03. okt. 2012
Uddannelse: STX, HHX Fag: Samfundsfag Niveau: A-B Redaktør: Jacob Graves Sørensen
63 , 75 kr.
51 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms