IndlæserVent venligst…
Indlæser
20 , 00 kr.
25 , 00 kr.
EVIG ENERGI? - brændselsceller og brintsamfundet

EVIG ENERGI? - brændselsceller og brintsamfundet

Evig Energi? - brændselsceller og brintsamfundet

er skrevet til Fysik C på gymnasialt niveau og kan anvendes såvel til det introducerende niveau som i senere valgfag og studieretning. På bogens hjemmeside findes der uddybende materiale, der også kan udfordre eleverne på niveau B og A. Tre bøger, Brændselsceller og brintsamfundet, Solceller samt Evighedsmaskiner er samlet under en fælles betegnelse, Evig Energi? Man ser både eksempler på kreativ snilde, teoretiske modeller og naturlovene bag udfoldelsen af menneskets virkelyst.

Ideen er at vise hvilke muligheder, der er for at realisere brintsamfundet, hvis “blot” effektiviteten af solceller og brændselsceller forbedres. Med brintsamfundet menes et bæredygtigt samfund med en stor andel af vindmøller og solceller, hvor overskudsstrøm bruges til produktion af brint fra vand. Brinten anvendes så i brændselsceller i biler og kraftværker, og vandet gendannes. En slags “evighedsmaskine” i praksis.

I løbet af de år, der er gået, mens denne bogserie blev til, har mange nye ideer om solceller set dagens lys, og bilfabrikkerne er begyndt at interessere sig for brændselsceller. Det er et mål, at eleverne vil tiltrækkes af det offensive i projektet - og indse, at selv om naturen sætter nogle grænser, er der stadig et stort spillerum for fantasi og kreativitet. Her kan man faktisk gøre noget for en renere energiforsyning.

Kapitel 1 giver et overblik over verdens energibehov og sætter det i forhold til den totale solindstråling. Kapitel 2 beskriver brændselscellers og elektrolysecellers funktion. Belastningskarakteristik, maksimering af effektivitet eller effekt i anvendelser. Historie, forskning og fremtid. Kapitel 3 beskriver argumenter for samfundsmæssige tiltag på vej mod brintsamfundet med CO2-kvoter og Kyoto-aftale. Der afsluttes med oplæg til diskussion. Opgaver findes i hvert kapitel og facitliste på hjemmesiden.

Bogseriens hjemmeside: evigenergi.fys.dk

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788777920400
Forlag: LMFK-forlagene 1. udg.
26. apr. 2012
Uddannelse: STX Fag: Fysik Niveau: A-B Redaktør: Bjarning Grøn
25 , 00 kr.
20 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms