IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
20 , 00 kr.
25 , 00 kr.
EVIG ENERGI? - evighedsmaskiner

EVIG ENERGI? - evighedsmaskiner

Evig Energi? - evighedsmaskiner

er skrevet til Fysik C på gymnasialt niveau og kan anvendes såvel til det introducerende niveau som i senere valgfag og studieretning. På bogens hjemmeside findes der uddybende materiale, der ogs-a- kan udfordre eleverne på niveau B og A. Tre bøger, Brændselsceller og brintsamfundet, Solceller samt Evighedsmaskiner er samlet under en fælles betegnelse, Evig Energi? Man ser både eksempler på kreativ snilde, teoretiske modeller og naturlovene bag udfoldelsen af menneskets virkelyst.

Jagten på evighedsmaskiner vil næppe nogensinde resultere i en fungerende maskine, men forslagene har givet indsigt i naturen, aftvunget erkendelsen nye begreber og affødt termodynamikkens love. Lovene lærer os, hvilke virkningsgrader vi kan stræbe efter i effektiviseringen af faktisk fungerende maskiner for energiomsætning. Ja, vi bruger i dag termodynamikkens love til at forstå, hvordan selve livets orden kan være mulig. Måske kan lovene også lære os, hvilke grænser der gælder for informationsbehandling, den såkaldte informationsteori.

I løbet af de år, der er gået, mens denne bogserie blev til, har mange nye ideer om solceller set dagens lys, og bilfabrikkerne er begyndt at interessere sig for brændselsceller – men der er stadig ikke nogen, der har opfundet en evighedsmaskine! Ikke desto mindre øjner vi i horisonten en ”evighedsmaskine i praksis”: Et energikredsløb, hvor lys spalter vand i brint og ilt, som senere regenerer til vand under produktion af elektricitet i brændselsceller. Det er et mål, at eleverne vil tiltrækkes af det offensive i energiprojektet, selv om naturen sætter sine grænser. Og det er et mål med fortællingen om evighedsmaskiner og termodynamik, at eleverne, frem for at ærgres over naturens love, vil tage dem op som en udfordring og fascineres over, hvordan disse love har indflydelse på så store spørgsmål som livet selv.

Kapitel 1 viser en række ideer til evighedsmaskiner. Tyngdekraft og opdrift samt begreberne arbejde, kraftmoment, potentiel og kinetisk energi indføres. Kapitel 2 omhandler termodynamikkens to hovedsætninger. Kapitel 3 ser på orden og tilfældighed – hvordan livets mulighed harmonerer med ter-modynamikkens begreber, entropi og informationsteorien. Kapitel 4 indfører energikvalitet, Kelvins og Clau¬sius’ formuleringer af 2. hovedsætning, informationsteori og entropi samt Carnot–virkningsgraden. Opgaver til hvert kapitel samt facitliste på hjemmesiden.

Bogseriens hjemmeside: evigenergi.fys.dk

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.


Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788777920424
Forlag: LMFK-forlagene 1. udg.
26. apr. 2012
Uddannelse: STX Fag: Fysik Niveau: A-B Redaktør: Bjarning Grøn
25 , 00 kr.
20 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms