IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
61 , 00 kr.
76 , 25 kr.
Feltarbejde

Feltarbejde

Antropologisk metode i gymnasiet

Hvordan bliver gymnasiefagene innovative og anvendelsesorienterede? Et godt bud er at integrere feltarbejde i undervisningen.
Læs Gymnasieskolens artikel om hvordan feltarbejde i undervisningen kan være en øjenåbner for eleverne: http://bit.ly/2lreN9S

Med denne bog i hånden kan dine elever selv formulere og gennemføre feltprojekter.

Trin for trin viser forfatterne, hvordan antropologiske feltarbejdsmetoder - deltagerobservation, interview og visuelle/materielle metoder – bruges til at opbygge ny viden om kulturelle forhold: mennesker i samspil med deres sociale og fysiske omgivelser.

Undervejs bliver eleverne trænet i at anvende metoderne gennem sjove og overskuelige observations- og analyseopgaver. I sidste kapitel præsenteres 12 velafprøvede temaer med forslag til, hvordan et feltprojekt kunne se ud, og hvilke gymnasiefag det kunne indgå i. Bogen er velegnet til både AT-forløb og SRP-opgaver og til enkelt- og flerfaglige projektforløb i lokalområdet eller på studieture.

Bogen er særligt anvendelig på hhx og HF, hvor feltarbejde indgår som metode i faget ’Kulturforståelse’. Som alternativ undervisningsform er feltarbejde også særdeles relevant for faget ’Innovation’ på htx, hhx og stx.

 

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788770666770
Forlag: LR Uddannelse Udgave: 1 Udg. dato:
17. aug. 2015
Fag: Tværfagligt, Historie, Projektarbejde, SRP, Kulturforståelse, Innovation, Dansk, Samfundsfag, AT og projektarbejde, Billedkunst, AT, Engelsk, Fransk, KS, Kulturfag, Naturgeografi, Psykologi Niveau: A - C-HTX Redaktør: Iben Stampe Sletten
76 , 25 kr.
61 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms