IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

https://www.lru.dk/
179 , 00 kr.
223 , 75 kr.
Flere sider af KS. Grønland

Flere sider af KS. Grønland

Flere sider af KS. Grønland belyser gennem tre rigt illustrerede afsnit Grønlands historie, samfund og kultur.

Bogen er tilpasset det nye KS og skrevet  direkte til eleverne i HF og på VUC. Den giver mulighed for faglig fordybelse i de tre fag historie, samfundsfag og religion - og åbner samtidig for tværfagligt samarbejde mellem fagene.

Historieafsnittet gennemgår Grønlands historie fra de tidligste inuit-kulturerfrem til i dag. Den historiske udvikling følges fra inuits indvandringer på øen til vikingernes bosættelser, og videre til den europæiske konkurrence om Grønlands naturressourcer i 1500 og 1600-tallet. Hovedvægten ligger på den historiske udvikling fra den dansk-norske kolonisering i 1700-tallet over integrationen i Danmark fra 1953 og til nutidens selvstyre inden for Rigsfællesskabet.

Samfundsfag undersøger konsekvenserne af den moderniseringsproces, som Grønland har gennemgået i perioden fra sidste halvdel af 1800-tallet frem til i dag. Fokus ligger på udviklingen inden for samfunds- og familietyper samt moderniseringsprocessens sociale og identitetsmæssige konsekvenser.

I bogens religionsafsnit beskrives væsentlige aspekter ved religionsudøvelsen inden for den traditionelle inuit-kultur. Centralt står her forholdet til naturen og fangstdyrene samt Angakkoq’ens (shamanens) funktion som bindeled til de forskellige ånder og kræfter i naturen. Endelig belyses de religiøse forandringer, som har fundet sted med europæernes ankomst fra 1700-tallet.

Bogen lægger gennem figurer, opgaver og kildetekster op til elevernes og kursisternes selvstændige refleksioner og faglige stillingtagen – samt til samarbejdet mellem fagene.

Læs mere >

< Læs mindre

På lager
ISBN:
9788770666367
Forlag: LR Uddannelse 1. udg.
10. aug. 2017
160 sider
Uddannelse: HF, Ungdoms- og voksenuddannelse, Voksenundervisning Fag: Kultur- og samfundsfaggruppen, KS, Historie, Samfundsfag, Religion Niveau: A-C Redaktør: Stefan Dybdal Emkjær
223 , 75 kr.
179 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms