IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
45 , 00 kr.
56 , 25 kr.
Flere sider af KS. Grønland, e-bog

Flere sider af KS. Grønland, e-bog

Flere sider af KS. Grønland belyser gennem tre rigt illustrerede afsnit Grønlands historie, samfund og kultur.

Bogen er tilpasset det nye KS og direkte til eleverne i HF og på VUC. Den giver mulighed for faglig fordybelse i de tre fag historie, samfundsfag og religion - og åbner samtidig for tværfagligt samarbejde mellem fagene.

Historieafsnittet gennemgår Grønlands historie fra de tidligste inuit-kulturerfrem til i dag. Den historiske udvikling følges fra inuits indvandringer på øen til vikingernes bosættelser, og videre til den europæiske konkurrence om Grønlands naturressourcer i 1500 og 1600-tallet. Hovedvægten ligger på den historiske udvikling fra den dansk-norske kolonisering i 1700-tallet over integrationen i Danmark fra 1953 og til nutidens selvstyre inden for Rigsfællesskabet.

Samfundsfag undersøger konsekvenserne af den moderniseringsproces, som Grønland har gennemgået i perioden fra sidste halvdel af 1800-tallet frem til i dag. Fokus ligger på udviklingen inden for samfunds- og familietyper samt moderniseringsprocessens sociale og identitetsmæssige konsekvenser.

I bogens religionsafsnit beskrives væsentlige aspekter ved religionsudøvelsen inden for den traditionelle inuit-kultur. Centralt står her forholdet til naturen og fangstdyrene samt Angakkoq’ens (shamanens) funktion som bindeled til de forskellige ånder og kræfter i naturen. Endelig belyses de religiøse forandringer, som har fundet sted med europæernes ankomst fra 1700-tallet.

Bogen lægger gennem figurer, opgaver og kildetekster op til elevernes og kursisternes selvstændige refleksioner og faglige stillingtagen – samt til samarbejdet mellem fagene.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788770668491
Forlag: LR Uddannelse 1. udg.
15. aug. 2017
160 sider
Fag: Kultur- og samfundsfaggruppen, Historie, Religion, Religion,KS, Samfundsfag, KS Niveau: C Redaktør: Stefan Dybdal Emkjær
56 , 25 kr.
45 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms