IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
45 , 00 kr.
56 , 25 kr.
Global politik, 3. udg

Global politik, 3. udg

Både i Europa, Mellemøsten og på globalt plan er verden i disse år under hastig forandring. Bestselleren Global politik forklarer de grundlæggende ændringer, der finder sted, samtidig med at den introducerer faget International Politik.

De væsentlige ændringer fra 2. til 3. udgave består i:

Et fokus på de tre nøglebegreber magt, sikkerhed og globalisering. Begreberne er tre forskellige udgangspunkter til at forstå den verden, som den internationale politik udfolder sig i.

Et større fokus på de seneste års begivenheder og udviklingstendenser. Begreber og teorier er i højere grad knyttet an til de aktuelle forhold som medierne har været optaget af, og som belyser de store, globale forandringer, som vi i disse år er vidner til.

En forenklet struktur, der gør det muligt at dække kernestoffet ved brug af godt halvdelen af bogen. Den sidste tredjedel kan trækkes ind undervejs, hvis man ønsker yderligere fordybelse eller at gøre noget ekstra ud af gennemgangen.

Bogen retter sig især mod undervisningen i samfundsfag i gymnasiet og HF, men vil også kunne anvendes i en række andre undervisningssammenhænge.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788779703223
Forlag: Forlaget Columbus 1. udg.
14. jan. 2016
Uddannelse: STX Fag: Samfundsfag Niveau: A-A
56 , 25 kr.
45 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms