IndlæserVent venligst…
Indlæser
54 , 00 kr.
67 , 50 kr.
Grænseland - krig og kulturmøde

Grænseland - krig og kulturmøde

Denne bog er beregnet til undervisning i AT på stx, med inddragelse af fagene historie, dansk, tysk og samfundsfag. Hvert fag bidrager med sit fags teorier og metoder i oversigtskapitler, hvortil der er knyttet tekster og billeder. Bogen kan således bruges såvel enkeltfagligt som tværfagligt.

< br />Bogen med den tilknyttede hjemmeside giver eleverne en række redskaber til at forstå det, som er anderledes.
Dermed kan den bidrage til at styrke elevernes interkulturelle kompetencer. For gennem beskæftigelsen med det danske mindretal - med mennesker der i geografisk og identitetsmæssigt forstand lever i et grænseland - får eleverne en mulighed for at udvide deres synsfelt og forståelse af, hvad det vil sige ikke at have et entydigt nationalt tilhørsforhold.
Det vil være en aha-oplevelse af de store, når det går op for dem, at der bor mennesker syd for grænsen, hvis nationale identitet har været under voldsomt pres gennem områdets århundredelange blodige historie. Og at især de unge her, der føler sig danske, samtidig oplever deres dobbeltidentitet dansk/tysk som en gevinst - ikke kun for dem selv, men også for de samfund, de lever i. Det kan sætte den danske monokultur i perspektiv, og det kan få eleverne til at reflektere over deres egen kulturelle identitet. Og det kan måske medvirke til starte en proces hen mod en refleksion og en mere differentieret opfattelse af henholdsvis det fremmede og det danske.

Denne 2. udgave, som kun udgives digitalt, er en redigeret og opdateret udgave af den trykte 1.-udgave.

Denne bog er beregnet til undervisning i AT på stx, med inddragelse af fagene historie, dansk, tysk og samfundsfag. Hvert fag bidrager med sit fags teorier og metoder i oversigtskapitler, hvortil der er knyttet tekster og billeder. Bogen kan således bruges såvel enkeltfagligt som tværfagligt.

< br />Bogen med den tilknyttede hjemmeside giver eleverne en række redskaber til at forstå det, som er anderledes.
Dermed kan den bidrage til at styrke elevernes interkulturelle kompetencer. For gennem beskæftigelsen med det danske mindretal - med mennesker der i geografisk og identitetsmæssigt forstand lever i et grænseland - får eleverne en mulighed for at udvide deres synsfelt og forståelse af, hvad det vil sige ikke at have et entydigt nationalt tilhørsforhold.
Det vil være en aha-oplevelse af de store, når det går op for dem, at der bor mennesker syd for grænsen, hvis nationale identitet har været under voldsomt pres gennem områdets århundredelange blodige historie. Og at især de unge her, der føler sig danske, samtidig oplever deres dobbeltidentitet dansk/tysk som en gevinst - ikke kun for dem selv, men også for de samfund, de lever i. Det kan sætte den danske monokultur i perspektiv, og det kan få eleverne til at reflektere over deres egen kulturelle identitet. Og det kan måske medvirke til starte en proces hen mod en refleksion og en mere differentieret opfattelse af henholdsvis det fremmede og det danske.

Denne 2. udgave, som kun udgives digitalt, er en redigeret og opdateret udgave af den trykte 1.-udgave.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788779700963
Forlag: Forlaget Columbus 1. udg.
27. mar. 2014
Uddannelse: STX, HHX, HTX, HF Fag: Samfundsfag, Historie, Kulturforståelse Niveau: A-C Redaktør: Kjeld Mazanti Sørensen
67 , 50 kr.
54 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms