IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
39 , 00 kr.
48 , 75 kr.
Historie i brug - fra historieskabt til historieskabende

Historie i brug - fra historieskabt til historieskabende

Hvad er historie? Hvad er historisk metode? Hvordan bruger vi historie som individer, som samfund og som fag?

Det er blandt andet disse spørgsmål, som denne teori- og metodebog tager fat om.

Forfatterne introducerer eleverne til begrebet historiebrug og viser ved hjælp af en lang række konkrete eksempler, hvordan vi løbende tolker og omfortolker de spor, som den historiske proces har efterladt sig.

De fortæller også, hvordan disse fortolkninger både kan bruges og misbruges i den offentlige og politiske debat.

Bogen kommer ind på en række metodiske og historie¬teoretiske problemstillinger. Den er fyldt med opgaver, som træner elevernes færdigheder i at udforme historiske problemstillinger, bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til de mange former for historiebrug, de møder i og uden for skolen.

Bogen indeholder følgende kapitler:
• Indledning: Historiebrug
• Identitetsskabende historiebrug
• Legitimerende historiebrug
• Misbrug af historie
• Underholdende historiebrug
• Metodisk-kritisk historiebrug
• Historiske forklaringer
• Historiesyn

Forfatterne ønsker med bogen at udvikle elevernes historiebevidsthed og lyst til at gå i dialog med fortiden.

Bogen indgår i serien His2rie, der er et netbaseret undervisnings¬materiale specielt tilrettelagt historieundervisningen i gymnasiet, på hf og på hhx. På seriens hjemmeside har hver bog sin egen del med kilde¬tekster, litteraturlister, links m.m. På hjemmesiden findes også sider om bl.a. historisk metode og kildekritik, studieteknik, formidling samt historie som fiktion.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788771182767
Forlag: Frydenlund 1. udg.
10. jan. 2014
Uddannelse: STX, HF, HHX Fag: Historie Niveau: A-C
48 , 75 kr.
39 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms