IndlæserVent venligst…
Indlæser
68 , 00 kr.
85 , 00 kr.
Hvad er matematik? A, e-bog

Hvad er matematik? A, e-bog

Ekstramateriale til Hvad er matematik?-serien findes her: www.lru.dk/hem

Hvad er matematik? A dækker alle læreplanens krav til undervisningen på A-niveau mht. kernestof, supplerende stof og arbejdsmetoder. A-bogens emnefelter er: Kontinuitet, differentialregning og integralregning, differentialligninger af første og anden orden, vektorregning og analytisk geometri i 2D og 3D, vektorfunktioner, lineær programmering og statistisk regressionsanalyse.

Serien Hvad er matematik?  tilbyder fordybelse i den matematiske teori og inviterer samtidig til eksperimentelt arbejde med animationer og simuleringer, så eleverne selv kan opdage sammenhænge og formulere sætninger og regler. I hvert kapitel introduceres emnet gennem fortællinger fra kulturhistorien eller naturvidenskaben, hvor et problem er læst ved hjælp af en bestemt type matematik.På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788770666077
Forlag: LR Uddannelse 1. udg.
11. aug. 2014
Uddannelse: STX, HHX, HTX, EUX Fag: Matematik Niveau: C-A Redaktør: Morten Bjerre Trolle
85 , 00 kr.
68 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms