IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
30 , 00 kr.
37 , 50 kr.
Hvorfor mener de det?

Hvorfor mener de det?

Ideologierne tilbyder en bestemt måde at anskue verden på. Alle politikere har nogle bestemte ideer om, hvordan de vil indrette samfundet. Ideologierne bliver dermed en central indgang til forståelse af den politiske virkelighed. Bogen er bygget op omkring en gennemgang af forskellige ideologier. Ud over de traditionelle ideologier som konservatisme, liberalisme og socialisme gennemgås nyere ideologiske strømninger, som har betydning for den politiske debat nu og i fremtiden. Inden for hver ideologi behandles de begreber der er nødvendige at forstå, for at kunne identificere en tekst som værende udtryk for det ene eller andet ideologiske synspunkt. For hver ideologi er der forskellige arbejdsopgaver, hvor eleverne kan anvende de centrale ideologiske begreber på en konkret politisk debat. Bogen sætter ikke kun fokus på politikernes ideologi, men også på vælgernes grundholdninger og på demokratiopfattelser.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788779703872
Forlag: Forlaget Columbus 1. udg.
30. jun. 2017
138 sider
Fag: Samfundsfag Niveau: B
37 , 50 kr.
30 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms