IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
35 , 00 kr.
43 , 75 kr.
Ind i samfundet

Ind i samfundet

Ind i samfundet er en tematisk bog til b-niveau i samfundsfag. I de fem temaer ulighed, velfærd, bæredygtighed, normalitet og magt kommer hovedområderne sociologi, politik, økonomi og metode i spil.

Hvert kapitel er opbygget efter den samme skabelon:

1. En introduktion, der præsenterer hvilket kernestof fra c-niveau, kapitlet bygger ovenpå, hvilke kompetencer der i særlig grad er i spil samt hvilket kernestof fra læreplanen, som især dækkes.

2. En præsentation af temaet med en overordnet problemformulering.

3. En række problemfelter, som alle er afledt af den overordnede problemformulering.

Ved bogens mange bokse markeres det tydeligt, om der er tale om definitioner, metode, begreber, teori eller empiri for at tydeliggøre materialets karakter for eleverne. Endelig indeholder bogen en lang række øvelser, der tydeligt træner de centrale spørgeord og genrer i samfundsfag.

Ind i samfundet er ikke en klassisk lærebog, men en øvelsesbog, hvor længerevarende gruppearbejde (projektarbejde) kan blive den foretrukne arbejdsform.

Jens Folke Harrits er lektor i samfundsfag og filosofi ved Odder Gymnasium.

Morten Hansen Thorndal er udviklingschef og lektor i samfundsfag og religion ved Studenterkurset i Sønderjylland.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788779702110
Forlag: Forlaget Columbus 1. udg.
26. jan. 2016
Uddannelse: STX, HHX, HTX, HF Fag: Samfundsfag Niveau: B-B
43 , 75 kr.
35 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms