IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
57 , 00 kr.
71 , 25 kr.
Kulturforståelse

Kulturforståelse

Kulturforståelse Columbus vejviser til kulturforståelse

I et globaliseret samfund får de interkulturelle kompetencer større betydning. Faget kulturforståelse har bl.a. til formål at udvikle disse kompetencer og med udgivelsen af denne bog tilstræber Columbus at dække et behov for materiale i et hastigt voksende fag.

Columbus vejviser til nye verdener dækker feltet bredt. Bogen indeholder både en generel introduktion til faget og en indføring i dets kulturhistorie. Hertil kommer kapitler om de centrale kerneområder suppleret med værktøjer til selvstændigt arbejde samt tekst- og billedmateriale til illustration, afprøvning og diskussion af forskellige teoretiske tilgange.
Det hele handler om Kulturforståelse om det personlige og det kollektive, om identitet og historiefortælling, om det nationale og det globale, om kulturmøder, kulturteorier, analyseredskaber og meget mere, der direkte eller indirekte bidrager til at kaste lys over den lokale og globale virkelighed, vi navigerer i.

Som grundbog dækker Kulturforståelse fagets kernestof på C- og B-niveau og giver samtidig materiale og værktøjer til at opfylde de faglige mål. I samfundsfag og historie og ikke mindst i kultur- og samfundsfaggruppen på hf vil bogen kunne anvendes til en dybdegående behandling af det kulturelle møde.
Bogen egner sig også til selvstudium og som undervisningsmateriale i voksenuddannelser, hvor kulturforståelse kommer på skemaet eller hvor kulturmøder fra andre tilgange kommer i centrum for opmærksomheden.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788779701526
Forlag: Forlaget Columbus 1. udg.
01. aug. 2010
Uddannelse: STX, HHX, HTX, HF Fag: Samfundsfag, Kulturforståelse Niveau: B-C Redaktør: Per Henriksen
71 , 25 kr.
57 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms