IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
30 , 00 kr.
37 , 50 kr.
Markedsanalyse C, teori og praksis - grundbog inkl. cases og opgaver, 1. udgave

Markedsanalyse C, teori og praksis - grundbog inkl. cases og opgaver, 1. udgave

Markedsanalyse – Teori og praksis, niveau C, 1. udgave, består af en lærebog inklusiv opgavesamling samt e-læringsmateriale på bogens website. e-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk, klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste “bogreol” klikkes på ikon med bogens forside.

Markedsanalyse – Teori og praksis, niveau C – er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på EUD og EUX. Lærebog og opgavesamling er velegnet til både holdundervisning og projektorienteret undervisning.

Markedsanalyse – Teori og praksis, niveau C inddrager aktuelle og virkelighedsnære eksempler med danske virksomheder. Stoffet præsenteres på en overskuelig og læsevenlig måde. Sidst i hvert kapitel er der et resumé.

Opgavesamlingen er placeret bagest i bogen og omfatter opgavetyper, som tilgodeser forskellige læringsstile og variation i undervisningen. Strukturen i opgavesamlingen følger lærebogens indhold. Opgaverne lægger op til skriftlig besvarelse, mundtlig besvarelse og diskussion.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788771540567
Forlag: Trojka 1. udg.
13. sep. 2016
82 sider
Uddannelse: EUD, EUX Fag: Afsætning, Markedsanalyse Niveau: A-B
37 , 50 kr.
30 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms