IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
34 , 00 kr.
42 , 50 kr.
Massemedier og politisk kommunikation

Massemedier og politisk kommunikation

Massemedier og politisk kommunikation ser nærmere på relationen mellem massemedier og politik. Bogen giver et overordnet og historisk perspektiv på politiske styreformer, medieudvikling og politisk kommunikation. Politiske partiers og interesseorganisationers brug af strategisk kommunikation,nyhedsformidling og journalisters arbejde med politisk kommunikation og meningsdannelsen samt borgernes brug af og holdninger til politisk kommunikation er nogle af de aspekter, der inddrages. Relationen medier og politik i autoritære regimer analyseres. Endelig ser bogen nærmere på, hvordan medier og politisk kommunikation indgår som et vigtigt element i den moderne krig.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788779701915
Forlag: Forlaget Columbus 1. udg.
23. aug. 2013
Uddannelse: STX, HHX, HTX, HF Fag: Samfundsfag Niveau: A-B Redaktør: Jacob Graves Sørensen
42 , 50 kr.
34 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms