Matematik (37)
Filtre
Vælg kategori Se alle titler
Tilpas udvalg
Serie

Serien Hvad er matematik? gør matematikken levende og vedkommende gennem fortællinger, eksempler, opgaver, projekter og studieretningskapitler.

Kernestoffet formidles ud fra den vinkel, at matematik er et centralt fag både i videnskabens og kulturhistoriens udvikling – og samtidig et uundværligt redskabsfag på en lang række fagområder. I hvert kapitel introduceres et nyt emne gennem fortællinger, hvor mennesker har løst et problem ved hjælp af en bestemt type matematik.

Serien tilbyder fordybelse i den matematiske teori og inviterer samtidig til eksperimentelt arbejde med animationer og simuleringer, så eleverne selv kan opdage sammenhænge og formulere sætninger og regler.

Seriens website giver adgang til alt ekstramateriale tilknyttet grundbogssystemet: www.lru.dk/hvadermatematik

Her finder du:

  • mere end 80 detaljerede projektoplæg
  • 5 ekstra studieretningskapitler til hhv.: mat-fys, mat-bio, mat-kemi, mat-samf og mat-kultur
  • manualer til værktøjsprogrammer
  • kildematerialer og autentiske datasæt
  • facitlister
  • lærervejledning

Dette materitale er desuden tilgængeligt via QR-koder i den trykte bog samt links i e-bogen.

Nye udgaver af seriens udgivelser efter gymnasiereformen 2017

Hvad er matematik? 1 er første bog på B-niveau og på A-niveau og er samtidig en fuldt dækkende grundbog for C-niveau. Bogen er skræddersyet til de faglige mål, det faglige indhold og de krav til tilrettelæggelse af undervisningen, som er formuleret i læreplanerne fra 2017. Ud over Hvad er matematik? 1 kommer den nye udgave af serien til at bestå af Hvad er matematik? 2 (udkommer til skolestart 2018) og Hvad er matematik? 3 (skolestart 2019) samt tilhørende opgavebøger.

Serie

Kernestof har en skarp, stringent opbygning, hvor hvert læringsmål dækkes af et opslag med en introcase, matematisk teori, eksempler og øvelser. At eleven kun skal forholde sig til ét opslag pr. læringsmål, skaber genkendelighed og tryghed. Masser af film gennemgår bøgernes beviser og komplekse udregninger - se www.lru.dk/kernestof

Hvert kapitel i Kernestof indeholder mellem tre og seks opslag. Opslagene indeholder en introcase, matematikteori, eksempler og øvelser. 

Qr-koder linker til små film med uddybninger og eksempler, og bagerst i hvert kapitel er der opgaver.

Kernestof findes i forskellige udgaver rettet mod stx og hhx - og som noget nyt også til hf (C-niveau).

Serie

 

Matematik i middelalderen er særdeles velegenet til studieture og SRP-opgaver inden for områderne matematik og historie. Bogen er baseret på håndskrevne manuskripter fra perioden og giver nye indfaldsvinkler til velkendte matematikemner, samt lejlighed til at afprøve datidens metoder. 

Tager man til Firenze, giver bogens turforslag mulighed for at opleve, hvordan matematikhistorien er forbundet med byens økonomiske og kunsthistoriske udvikling.

Er skrevet til gymnasiets ældste klasser, men også relevant for folkeskolens ældste klasser og alle, der interesserer sig for matematik og historie. 

Sider