Matematik (32)
Filtre
Vælg kategori Se alle titler
Tilpas udvalg
Serie

Matematik har i alle kulturer og til alle tider spillet en væsentlig rolle, og matematikfaget er uundværligt for en lang række andre fag.

Det er med denne indgangsvinkel at Hvad er matematik? -serien formidler sit kernestof til eleverne.

I hvert kapitel introduceres et emne gennem fortællinger fra kulturhistorien eller naturvidenskaben, hvor et problem er løst ved hjælp af en bestemt type matematik.

Serien tilbyder fordybelse i den matematiske teori og inviterer samtidig til eksperimentelt arbejde med animationer og simuleringer, så eleverne selv kan opdage sammenhænge og formulere sætninger og regler. Kapitlerne afrundes med en række forslag til projektoplæg.

Samarbejde med andre fag

I samarbejde med anerkendte lærerkræfter i de pågældende fag er der udarbejdet en række studieretningskapitler for følgende fag:

• Matematik-kultur
• Matematik-fysik
• Matematik-kemi
• Matematik-biologi
• Matematik-samfundsfag

Kapitlerne findes i slutningen af hver af seriens bøger:

De forskellige dele af serien

• Grundbogen rummer alle kernestofemner og forslag til supplerende stof

• Opgavebogen indeholder opgaver til alle kapitler

• I-bogen indbefatter alle materialerne: Grundbogen, Opgavebogen, studieretningskapitler og projektoplæg, særlige manualer til særskilte værktøjsprogrammer, links osv.

 

 

Serie

Kernestof har en skarp, stringent opbygning, hvor hvert læringsmål dækkes af et opslag med en introcase, matematisk teori, eksempler og øvelser. At eleven kun skal forholde sig til ét opslag pr. læringsmål, skaber genkendelighed og tryghed. Masser af film gennemgår bøgernes beviser og komplekse udregninger - se www.kernestof.lru.dk

Hvert kapitel i Kernestof indeholder mellem tre og seks opslag. Opslagene indeholder en introcase, matematikteori, eksempler og øvelser. 

Qr-koder linker til små film med uddybninger og eksempler, og bagerst i hvert kapitel er der opgaver.

Kernestof findes i forskellige udgaver rettet mod stx og hhx - og som noget nyt også til hf (C-niveau).

Serie

Matematik i middelalderen er særdeles velegenet til studieture og SRP-opgaver inden for områderne matematik og historie. Bogen er baseret på håndskrevne manuskripter fra perioden og giver nye indfaldsvinkler til velkendte matematikemner, samt lejlighed til at afprøve datidens metoder. 

Tager man til Firenze, giver bogens turforslag mulighed for at opleve, hvordan matematikhistorien er forbundet med byens økonomiske og kunsthistoriske udvikling.

Er skrevet til gymnasiets ældste klasser, men også relevant for folkeskolens ældste klasser og alle, der interesserer sig for matematik og historie. 

Sider