IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

https://www.lru.dk/
65 , 00 kr.
81 , 25 kr.
Matematik i middelalderen, i-bog

Matematik i middelalderen, i-bog

Abbaco-kulturen i Firenze

I 1200-tallets Firenze opstod en særlig matematik-kultur som følge af en voldsom økonomisk vækst. I byens Abacco-skoler lærte drenge at regne med arabertal og løse opgaver med relevans for det blomstrende handelsliv, fx om spekulation i valuta. Samtidig dyrkede man matematisk problemløsning i en særlig litterær genre: Abbaco-bøger. Abbaco-kulturen udfoldede sig gennem flere århundreder og var et afgørende trin på vejen mod nutidens matematik.

Aksel Bertelsens bog, Matematik i middelalderen, er baseret på håndskrevne manuskripter fra perioden. Bogen giver nye indfaldsvinkler til velkendte matematikemner og lejlighed til at afprøve datidens metoder.

Den er skrevet til gymnasiets ældste klasser, men er også relevant for folkeskolens ældste klasser og alle, der interesserer sig for matematik og historie.

Tager man til Firenze, giver bogens turforslag mulighed for at opleve, hvordan matematikhistorien er forbundet med byens økonomiske og kunsthistoriske udvikling.

Læs mere >

< Læs mindre

Matematik i middelalderen er skræddersyet til at sætte læreren i stand til at undervise i ”matematikkens samspil med den øvrige videnskabelige og kulturhistoriske udvikling”, som formuleringen er i læreplanen.
Online adgang
ISBN:
9788770666381
Forlag: LR Uddannelse 1. udg.
19. sep. 2014
192 sider
Uddannelse: STX, HF, HHX, HTX, EUX Fag: Matematik Niveau: A - C-B Redaktør: Iben Stampe Sletten
81 , 25 kr.
65 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms
Kan kun købes af kunder med UNI-login!
Matematik i middelalderen er skræddersyet til at sætte læreren i stand til at undervise i ”matematikkens samspil med den øvrige videnskabelige og kulturhistoriske udvikling”, som formuleringen er i læreplanen. [...] giver baggrundsmateriale til ægte tværfaglighed, hvor elever møder både matematikkens væsen og indlejring i sin historiske periode.
Feltgruppe
     ”Kapitlerne der sætter abbaco-bøgernes matematik ind i en kulturhistorisk sammenhæng, fungerer godt. Det bliver klart hvorfor man har haft brug for uddannelse inden for regnekunst i denne periode, og det bidrager til forståelsen af opgaverne i abbaco-bøgerne. Kapitlerne er også med til at åbne matematikken mod andre fag. Tværfagligt samarbejde fylder meget i det almene gymnasium, og det er positivt at der kommer materialer hvor det er let at se mulighederne for samarbejde. Dette spiller godt sammen med det sidste kapitel hvor der gives forslag til ture på en studietur i Firenze, studieretningsprojekter og projekter i almen studieforberedelse. Det er interessant med turforslag der gør det muligt at bruge matematik mere aktivt på studieture."
    Feltgruppe