IndlæserVent venligst…
Indlæser
22 , 00 kr.
27 , 50 kr.
Mediepsykologi

Mediepsykologi

Moderne medier og kommunikationsteknologier bringer individet i centrum på helt nye måder, end de traditionelle massemedier har gjort det. Vi har derfor brug for en udvidet forståelse af, hvad medier er, og hvordan de påvirker.

Bogen gennemgår bl.a. psykoanalytiske, kognitionsteoretiske og sociologiske forklaringer på forholdet mellem modtager og medie. Hvordan påvirkes vi af medierne? Hvordan bearbejder og organiserer medierne den menneskelige sansning og bevidsthed?

Et nøglepunkt til en forbedret forståelse af, hvordan medier påvirker, er at supplere de teknologi- og kulturorienterede teorier om mediepåvirkning. Det kan ske med forklaringer på, hvordan de enkelte medier i kraft af deres teknologiske indretning og æstetiske udtryk bearbejder og organiserer menneskelig sansning og bevidsthed. I bogen gives forskellige eksempler på, hvordan det sker, såvel individuelt som i forbindelse med større grupper.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788778877093
Forlag: Frydenlund 1. udg.
29. nov. 2012
Uddannelse: STX, HF, HHX Fag: Psykologi Niveau: A-C
27 , 50 kr.
22 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms