IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
54 , 00 kr.
67 , 50 kr.
Muslimske imperier

Muslimske imperier

Muslimske imperier handler om de to store muslimske imperier, der opstod i Middelhavsområdet i henholdsvis det 7. og det 14. århundrede, om disses interaktion med det kristne Europa og om det aktuelle forhold mellem den vestlige og den muslimske verden. Perioden efter Den kolde Krigs afslutning har været præget af nye indenrigs- og udenrigspolitiske spændinger. Konflikterne drejer sig om muslimske og vestlige værdier og udspiller sig i den muslimske og den vestlige verden.

Islamismen har overtaget kommunismens rolle som den vestlige verdens trusselsbillede nr. ét.
Denne bog vil søge at belyse, om det i tråd med Samuel P. Huntingtons teori om Clash of Civilizations dybest set er forskelle mht. religion, der udgør konfliktlinjerne mellem de to verdener. Eller om denne opfattelse af konflikterne er baseret på forenklinger, der blokerer for en dybere forståelse af baggrunden for og dynamikken i forholdet mellem den vestlige og den muslimske verden.

Muslimske imperiers fokus er dermed også at bidrage til klarlæggelse af, om der er hold i forestillingerne om en aggressiv islamisk verden med religionen islam som drivkraft eller om der er tale om en variant af det, en fransk abbed i 1000-tallet formulerede således: selv om man ved meget lidt om muslimerne, kan man roligt snakke dårligt om nogle, hvis ondskab overgår alt det onde, man kan finde på at sige om dem.

Bogen er egnet til både særfaglige, tværfaglige og AT-undervisningsforløb i fagene historie, religion og samfundsfag på stx, og til undervisning inden for kulturfagsgruppen på hf.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788779702714
Forlag: Forlaget Columbus 1. udg.
25. feb. 2015
Uddannelse: STX, HHX, HTX, HF Fag: Historie Niveau: A-B
67 , 50 kr.
54 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms