IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
36 , 00 kr.
45 , 00 kr.
Netværkssamfundet, 2. udg.

Netværkssamfundet, 2. udg.

Hvad er et netværkssamfund? Og hvad betyder det for identiteten og socialisationen? Det er de spørgsmål som de tre forfattere undersøger i denne bog, hvor de beskæftiger sig med de nye sociale medier med anvendelse af sociologiske teorier.

Denne bog handler om nye måder, vi som individer bliver socialiseret på. Om forandringerne i vores identitetsdannelse. Bogen præsenterer en ny forståelse af individet, nemlig som netværksindividet.

Vi har som mennesker udviklet os til at være ’forbundne mennesker’. Den eksplosive udvikling i brugen af internettet, mobiltelefonen og sociale medier som Facebook og Twitter har på mange måder påvirket vores færden og ageren i det netværkssamfund, de fleste efterhånden er en del af.

I bogen behandles de nye sociale medier med anvendelse af sociologiske teorier. Der gives kvalificerede bud på, hvad netværkssamfundet gør ved identiteten og socialiseringen. Teoretikere som Castells, Goffman, Giddens, Maffesoli og Hjarvard kommer i spil til at forklare netværkssamfundets konsekvenser. Bogen indeholder en del empiri til at karakterisere netværkssamfundet og afsluttes med tre essays af diskuterende karakter: Er der tale om et frem- eller tilbageskridt?

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788779702530
Forlag: Forlaget Columbus 1. udg.
20. okt. 2014
Uddannelse: STX, HHX, HTX, HF Fag: Samfundsfag, Dansk Niveau: A-B Redaktør: Per Henriksen
45 , 00 kr.
36 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms