IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
15 , 00 kr.
18 , 75 kr.
Niels Bohrs atomteori 1913-2013

Niels Bohrs atomteori 1913-2013

Fysikforlaget har i anledning af 100–året for Niels Bohrs atomteori ønsket at bidrage med nærværende publikation for på den måde at delagtiggøre en bred skare af interesserede læsere i Niels Bohrs mangeårige virke både som fysiker, som filosof og som fortaler for en åben politisk verden.

Hovedsigtet med heftet er, at det kan indgå i gymnasiets undervisning i fysik. Desuden er det muligt, at enkelte eller flere af de indgående kapitler kan anvendes i tværfaglige sammenhænge sammen med fx kemi, historie, filosofi, samfundsfag etc., samt i forløb under Almen studieforberedelse.

Disponeringen af stoffet er foretaget med henblik på at dække et udvalg af de vigtigste arbejdsfelter, som Niels Bohr kastede sig over gennem hele sit professionelle liv. I første halvdel af heftet lægger Helge Kragh ud med at beskrive det fysikfaglige stadium, som studiet af atomernes opbygning befandt sig på i begyndelsen af 1900–tallet – og med at fortælle om, hvordan Bohrs oprindelige atomteori blev modtaget af fagkollegerne.

Derpå analyserer Niels Bohrs barnebarn, Tomas Bohr (fysiker ved DTU), sin farfars helt enestående menneskelige og faglige egenskaber i meget velovervejede og fine detaljer. Modighed, styrke og åbenhed er nøgleordene i denne beskrivelse af den geniale farfar. Og som afrunding på første del af heftet bringes Finn Aaseruds højst informative bidrag om, hvilken betydning tildelingen af nobelprisen til Niels Bohr i 1922 fik både for Bohr selv og for fremtidige tildelinger af fysikprisen.

I anden del af heftet beskrives først betydningen af Bohrs arbejde inden for moderne kemiforskning. Derpå bringes kapitler dels om den spæde begyndelse på kvantemekanikken, dels om dens betydning for de mere filosofiske overvejelser om, hvordan – og i hvilket omfang – det egentlig er muligt at udtale sig om, hvad der rent faktisk foregår inde i atomerne. Her er det især Bohrs utrættelige diskussioner med Albert Einstein, som står i fokus. Og endelig beskriver den sidste fjerdedel af heftet Bohrs bidrag inden for kernefysikken. Det sker som en naturlig baggrund for at forstå den store fysikers stædige kamp for at opbygge en åben verden som værn mod det globale våbenkapløb, Bohr allerede forudså på et meget tidligt stadium.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788777920530
Forlag: LMFK-forlagene 1. udg.
20. feb. 2014
Uddannelse: STX Fag: Fysik Niveau: B-A Redaktør: Niels Elbrønd Hansen
18 , 75 kr.
15 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms