IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
22 , 00 kr.
27 , 50 kr.
Opdragelse

Opdragelse

Bogen gennemgår forskellige teorier og undersøgelser om opdragelsesformer og forældrestile, livsudvikling og de kompetencer, vi i vort samfund lægger vægt på. Opdragelse indgår i en serie af temabøger, der henvender sig til flere målgrupper: Til undervisning i psykologi, samfundsfag og tværfaglige forløb i AT, samt opgaveskrivning og eksamensprojekter i gymnasiet, HF og VUC.

Forfatteren tager udgangspunkt i den aktuelle hverdag og lægger op til en diskussion af, hvorvidt man – med et meget populært udtryk – skal sætte grænser for sine børn.

Opdragelsen defineres som en støtte til barnet i dets personlige og sociale livsudvikling, og i denne proces ser bogen på de to grupper af voksne, der har denne støtte som opgave: forældre, som har den primære følelsesmæssige tilknytning til børnene og de professionelt uddannede – pædagoger og lærere – som har samarbejdet med børnene gennem leg og læring. Specielt ses på begrebet selvet og dets dannelse gennem fem udviklingstemaer samt på social kompetence, der pointerer barnets færdigheder, kunnen og indsigter, som har betydning for den personlige udvikling af identitet, værdier og normer.

Bogens hovedafsnit gennemgår opdragelsesformer og forældrestile, grænser, livsudvikling og identifikation, sociale kompetencer, opdragelsesværdier, forhandlingsfamilier, samarbejde og relationer, sorgprocesser og støtte som opdragelsesmiddel.

Formålet med bøgerne er at imødekomme et behov især i psykologiundervisningen til fordybelse i nogle specifikke emner. Derfor tager temaerne afsæt i grundbøgerne inden for psykologifaget.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788771182057
Forlag: Frydenlund 1. udg.
15. jan. 2013
Uddannelse: STX, HF Fag: Psykologi, Samfundsfag Niveau: A-C
27 , 50 kr.
22 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms