IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
36 , 00 kr.
45 , 00 kr.
Personlighedspsykologi

Personlighedspsykologi

Bogen gennemgår de væsentligste personlighedspsykologiske opfattelser: trækteori, psykoanalyse, radikal behaviorisme, social indlæringsteori, kognitiv teori, eksistentialistisk psykologi og handlingsteori samt en række af de væsentligste psykologiske teoretikere.

Personlighedspsykologien beskæftiger sig eksempelvis med følgende spørgsmål:

• Hvad mener vi med personlighed, og hvad er personlighedspsykologi?
• Hvorfor er den ene person følsom, æstetisk og sentimental, mens den anden er praktisk orienteret og ganske usentimental?
• Hvorfor er den ene person tilbageholdende og lidt forlegen i sociale situationer, mens den anden er snakkesalig og selskabelig?
• Hvordan og hvorfor udvikler et menneskes personlighed sig, som den gør?
• Hvordan og hvorfor adskiller menneskers personlighed sig fra hinanden?
• Hvordan og hvorfor finder nogle sig til rette med deres personlighed, mens andre stræber efter at ændre deres?
I bogen kan du bl.a. læse om følgende teoretikere: Adler, Bandura, Erikson, Eysenck, Freud, Anna Freud, Hartmann, Jung Kelly, Klein, Kohut, Leontjev, Maslow, Rogers skinner og Winnicott. De forskellige opfattelser og teoretikere placeres i en metamodel, som gør det muligt at sammenligne de forskellige personlighedsmodeller med hinanden.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.


Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788771182064
Forlag: Frydenlund 1. udg.
15. jan. 2013
Uddannelse: STX, HF, HHX Fag: Psykologi Niveau: A-C
45 , 00 kr.
36 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms