IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
54 , 00 kr.
67 , 50 kr.
Politik - kultur, konflikt og konsensus

Politik - kultur, konflikt og konsensus

Politik – kultur, konflikt og konsensus er et forsøg på at forene to af samfundsfags kernestofområder politik og sociologi. Bogen leverer med andre ord “politik classic”, men med et sociologisk tilsnit. Dermed bevæger bogen sig ind i den politiske sociologi.

Politisk sociologi er den del af sociologien, der undersøger og analyserer relationen mellem politik og samfund, dvs. placerer politik i samfundsmæssig sammenhæng ved at analysere relationerne mellem sociale og politiske strukturer, institutioner og adfærd.

Bogen går således i dybden med kernestoffet i samfundsfags grunddiscipliner. Samtidig bredes politikstoffet ud med sociologiske grunddiscipliner. Samtidig bredes kernestoffet ud med sociologiske teorier og begreber. Bogen sætter fokus på socialiseringens betydning for skabelsen af et lands politiske kultur og legitimitet og de politiske konsekvenser af sociale og kulturelle mønstre. Med cases om Storbritannien, Tyskland og USA kan eleverne undersøge og sammenligne, hvordan det konkret kommer til udtryk.

Jesper Hjarsbæk Rasmussen er cand.mag. i historie og samfundsfag og lektor på Nyborg Gymnasium.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788779702288
Forlag: Forlaget Columbus 1. udg.
21. maj 2014
Uddannelse: STX, HHX, HTX, HF Fag: Samfundsfag Niveau: A-B
67 , 50 kr.
54 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms