IndlæserVent venligst…
Indlæser
54 , 00 kr.
67 , 50 kr.
Politikbogen

Politikbogen

Politikbogen

Hvorfor nærmer Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet sig for øjeblikket hinanden i dansk politik? Hvorfor og hvordan er der magtkampe i partierne? Er Donald Trump en trussel mod demokratiet? Politikbogen belyser gennem de to overordnede temaer "Dansk politik i en brydningstid" og "Magt og demokrati i Danmark og verden" det politiske kernestof på en måde, som gør det politiske begrebs- og teoriapparat let at anvende for eleverne og besvare ovenstående spørgsmål.

Med afsæt i en lang række aktuelle sager, lige fra de interne splittelser i de danske partier til den populisme, som i øjeblikket rammer den vestlige verden, indeholder Politikbogen bl.a. kapitler om partisplittelser, partiadfærd, vælgeradfærd, ideologier, demokrati, politiske strukturer, magt og sammenhængen mellem deltagelse, rettigheder og pligter.

Bogen er tilpasset de nye læreplaner for samfundsfag på A-niveau.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788779703971
Forlag: Forlaget Columbus 1. udg.
21. sep. 2017
320 sider
Fag: Samfundsfag Niveau: C
67 , 50 kr.
54 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms