IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
50 , 00 kr.
62 , 50 kr.
Praktisk Design

Praktisk Design

Praktisk Design er et kursus i den håndværksmæssige del af designfaget. Materialet supplerer Design B til det gymnasiale niveau inden for de dele af kernestoffet, der har med visualiseringsmetoder og udviklingsmetoder at gøre. Men kan også bruges i andre sammenhænge, hvor man ønsker at træne brugen af skitser og modeller til design.

Indhold 26 instruktionsvideoer 25 øvelser og træningsopgaver 3 tjek-din-viden quizzer

Hvad er en iBog?

En iBog er en interaktiv bog, der kombinerer det faglige indhold fra lærebogen med computermediets funktioner.
iBogen har indholdsfortegnelse, søgefunktion, ordforklaringer samt notefunktion, der giver eleverne mulighed for at skrive notater i bogen, og læreren har mulighed for at kommunikere med eleverne.
iBogen ligger online, og den kan tilgås efter behov, uafhængigt af tid og sted. Indholdet er dynamisk og altid aktuelt, da faktuelle tal og oplysninger opdateres løbende.

Praktisk Design

Praktisk Design bygger på principper fra faglig læsning, hvilket bl.a. inkluderer ordforklaringer til fagets begreber, tydelighed i fagets teksttyper samt opgaver, der støtter tilegnelsen af det faglige stof.

Fagets begreber
Fagets begreber er tydeligt markeret i teksten. Når eleven fører musen hen over et markeret ord, fremkommer en ordforklaring. På den måde ved eleven hvilke ord, der står centralt i faget, og hvilke ord, der skal tilegnes for at kunne tale ubesværet om og med faget til eksamen.

Teksttyper
I Praktisk Design er forskellige teksttyper tydeligt markeret med ikoner, så eleven hele tiden er klar over, hvilken teksttype, han sidder over for, fx case, model, opgave m.fl. Det hjælper eleven i sit arbejde med at finde den rette læsestrategi.

Opgaver
Der er mange opgaver og øvelser i Praktisk Design; nogle er individuelle, mens andre er gruppeopgaver som kan være grundlaget for arbejdet med stoffet i klassen:

Individuelle opgaver
De individuelle opgaver findes først og sidst omkring et kapitel. I indledningen til et kapitel er der en opgave, som aktiverer den lærendes forforståelser, og sidst i kapitlet findes tjekopgaver, som hjælper eleven med at evaluere sit læseudbytte.

Øvelser
Da bogens hensigt er at lære designerens praktiske arbejde med tegning og modellering, er der også en række øvelser i tegneteknikker og modellering. Disse øvelser er i princippet også individuelle

Gruppeopgaver
I alle kapitler findes gruppeopgaver, som sætter stoffet ind i en faglig sammenhæng. Her arbejder eleverne i et læringsfællesskab med at bringe den tilegnede viden i spil, fx anvende et værktøj, bruge en model, analysere en case eller lignende. Til disse opgaver er der ikke noget klart svar. Udgangspunktet er, at opgaverne efterfølgende diskuteres i undervisningen.
Opgaverne kræver forskellig grad af selvstændighed, samarbejde og refleksion, og det er muligt at differentiere undervisningen med udgangspunkt i opgaverne, idet der arbejdes på alle niveauer af Blooms Taksonomi (kendskab, forståelse, anvendelse, analyse, syntese og vurdering).
Der er typisk tre trin i opgaverne, som er opbygget med følgende struktur:

• Eleverne arbejder med opgaveformulering og studiemål (her er der særligt fokus på kendskab og forståelse)
• Eleverne skal vælge redskaber og eksperimentere (her er der særligt fokus på anvendelse og analyse)
• Eleverne skal reflektere over produkt og læreproces (her er der særligt fokus på syntese og vurdering)

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788757132939
Forlag: Praxis 1. udg.
13. jan. 2013
Fag: Design Niveau: B Redaktør: Erik Lund
62 , 50 kr.
50 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms