IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
22 , 00 kr.
27 , 50 kr.
Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Bogen går bag om undersøgelsernes metoder og værktøjer, som de bruges inden for det psykologiske felt. Bogen er velegnet til undervisningsbrug på ungdomsuddannelserne.

Hvad og hvordan undersøger psykologien? Bogen beskriver og diskuterer metoder og værktøjer som f.eks. spørgeskemametoden, feltundersøgelser, interviews og cases.

Hvilke fremgangsmåder kan man benytte? Hvilke fejlkilder skal man tage hensyn til? Er der hold i de og de psykologiske teorier? Står de og de empiriske undersøgelser nu til troende? Det er det sidste spørgsmål, denne bog beskæftiger sig med. Det er nemlig dette spørgsmål, den psykologiske metodologi har som opgave at besvare i og med, at en videnskabs metodologi beskæftiger sig med troværdigheden af disciplinens undersøgelsesmetoder.

Bogen beskæftiger sig med følgende emner:
• Hvad og hvordan undersøger psykologien?
• Plan for undersøgelsen
• Har undersøgelsen værdi?
• Hvilken fremgangsmåde kan man benytte?
• De vigtigste fejlkilder i en undersøgelse
• Det psykologiske eksperiment
• Spørgeskema-metoden
• Den psykometriske metode
• Feltundersøgelser
• Interview-metoden
• Case-metoden

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788771182071
Forlag: Frydenlund 1. udg.
15. jan. 2013
Uddannelse: STX, HF Fag: Psykologi Niveau: A-C
27 , 50 kr.
22 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms