IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

https://www.lru.dk/
Cooperative Learning

Cooperative Learning

Cooperative Learning – effektiv læring og trivsel i danskundervisningen
Cooperative Learning – at lære gennem samarbejde – gør læringen sjovere og mere udbytterig for eleverne og har allerede forandret undervisningen i talrige klasseværelser.

Cooperative Learning er en undervisningsmetode, der er blevet ekstremt populær de senere år. Og det er der god grund til: Opsigtsvækkende testresultater med Cooperative Learning i blandt andet læsning, skrivning, sprog og matematik viser nemlig, at eleverne får et større fagligt udbytte. Da der hele tiden arbejdes med relationer og strukturerede samarbejdsprocesser, udvikler eleverne desuden en række vigtige sociale færdigheder.

Samarbejdet eleverne imellem er en af årsagerne til, at lærere og elever har taget så godt imod Cooperative Learning. Det betyder nemlig, at elever hver især er mere aktive i undervisningen – fx talende eller lyttende. Og det er de, fordi andre elever er afhængige af, at den enkelte deltager aktivt. Den indbyrdes afhængighed er med til at fremme et positivt læringsmiljø, som både lærer og elever stortrives i.

Når man bruger Cooperative Learning i undervisningen, kommer eleverne – helt bogstaveligt - op af stolen, fordi bevægelse og fysisk variation er en integreret del af CL. Det giver arbejdsglæde og øger både koncentration og hukommelse.

Cooperative Learning til 0. klasse og til mellemtrinnet
Alinea har både Cooperative Learning-materialer til børnehaveklassen og stavning på mellemtrinnet. Materialerne er tænkt som et supplement til den øvrige undervisning og henvender sig til den lærer, som ønsker variation og bevægelse i timerne. Bøgerne indeholder metodisk vejledning, øvelser og masser af kopiark til træning af relevante faglige områder i undervisningen.

Læs mere om materialerne under de respektive faner.

0. kl.
Cooperative Learning i børnehaveklassen
Cooperative Learning i børnehaveklassen – Giv eleverne ordet! er en håndsrækning til den børnehaveklasseleder, som ønsker variation og bevægelse i sin undervisning – og et materiale, der er lige til at gå til.

Bogen indeholder en metodisk vejledning, masser af øvelser og kopiark til træning af de store kompetenceområder, som skal opfyldes i børnehaveklassen:

- Engagement og fællesskab
- Dansk (Sproglig bevidsthed, Fortælling, Leg med skrivning og læsning)
- Naturfaglige fænomener
- Matematisk opmærksomhed

Øvelserne i bogen er organiseret efter fem CL-strukturer og tilpasset de krav, der stilles til undervisningen i børnehaveklassen i Fælles Mål (2014). Kapitlerne er bygget op efter samme struktur, så det er nemt at bruge. Materialet er tænkt sådan, at den enkelte børnehaveklasseleder kan ’plukke’ de øvelser, som passer ind i klassen på det givne tidspunkt, og er et supplement til træning af allerede gennemgået stof.

Bogen indeholder desuden omkring 100 kopiark og en stor årstidsplakat. Kopiarkene kan nemt kopieres, lamineres og forstørres alt efter behov, så de er lige til at bruge – og genbruge – i undervisningen. De kan også printes fra www.materialehylden.dk. På Materialehylden ligger også årstidsplakaten, som kan hentes op på whiteboardet, når klassen arbejder med årets gang.

Cooperative Learning er din mulighed for som børnehaveklasseleder at skabe variation i undervisningen og gøre det, du gør hvert år, på en ny måde. Når Cooperative Learning inddrages i undervisningen, deltager alle elever aktivt, og alle får masser af taletid.

3.-6. kl.
Stavning på mellemtrinnet
Stavning på mellemtrinnet klæder læreren på til at undervise i stavning efter fem samarbejdsstrukturer fra Jette Stenlev og Spencer Kagans bog Cooperative Learning.

Materialet indeholder:
• En kort introduktion til Cooperative Learning
• En beskrivelse af de fem Cooperative Learning-strukturer, som bruges i materialet
• Undervisningsforløb i hvert staveområde tilrettelagt ud fra de fem Cooperative Learning-strukturer
• Kopisider.

Stavning på mellemtrinnet kan bruges som et selvstændigt stavemateriale eller som et supplement til øvrige stavematerialer, eftersom det bygger på trinvis stavepædagogik.

Kopimappe A
I kopimappe A til 3.-4. klasse arbejder eleverne med følgende staveområder:
• Lydrette og ikke-lydrette ord
• Korte og lange vokaler
• Vokalforveksling
• Dobbeltkonsonant.

Kopimappe B
I kopimappe B til 3.-4. klasse arbejder eleverne med følgende staveområder:
• Stumme bogstaver
• Konsonantforveksling
• Store bogstaver
• Svære ord og typiske fejl.

Kopimappe C
I kopimappe C til 5.-6. klasse arbejder eleverne med følgende staveområder:
• Rodmorfemer
• Ordklassen navneord
• Sammensatte navneord
• Navneords bøjning
• Ordklassen tillægsord
• Tillægsords bøjning.

Kopimappe D
I kopimappe D til 5.-6. klasse arbejder eleverne med følgende staveområder:
• Ordklassen udsagnsord
• Bøjningsmorfemer – udsagnsord
• Afledninger – forstavelser
• Afledninger – endelser
• At skelne mellem -ene og -ende
• At bruge ejefald.

Læs mere >

< Læs mindre

Titler fra samme Serie
Ingen resultater