IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
51 , 00 kr.
63 , 75 kr.
Sociologi ABC - kernestof fra C til A-niveau

Sociologi ABC - kernestof fra C til A-niveau

Sociologi ABC er et spændende forsøg på systematisk at opbygge et sociologiforløb fra det lettilgængelige (C-niveau) til det mere avancerede og teoretiske (B- og A-niveau). Såvel basal sociologisk teori som den mere avancerede behandles således i bogen. Det er dermed muligt at skabe en progression i arbejdet med sociologiske temaer i undervisningen inden for det enkelte undervisningsforløb og i det samlede gymnasieforløb.

Bogens tre dele starter med en mere grundlæggende præsentation af sociologiske begreber og pointer, og disse bliver løbende uddybet med henvisning til nogle af sociologiens tænkere.
Dermed indeholder bogen både en konkret og et mere teoretisk ramme.

Pointen med bogen er at give en grundlæggende viden om sociologiske emner, samtidig med at:

• kapitlerne 1 og 4 dækker kernestoffet for c-niveau på stx
• kapitlerne 1, 2, 4, 5 og 7 dækker kernestoffet for b-niveau på stx
• kapitlerne 1-8 dækker kernestoffet for a-niveau på stx

Afslutningsvis er der i kapitel 9 præsenteret og uddybet nogle af de sociologer, der bliver behandlet i bogen. Ved at  læse disse kapitler kan man få uddybet nogle af de mere teoretiske forklaringer.   Bogen ledsages af en omfattende undervisningsmanual, der tager udgangspunkt i kompetencemålene på de enkelte trin. Manualen kan downloades fra nettet sammen med temapakker med tekster, links, oplæg til diskussioner og arbejdsspørgsmål i første omgang omkring kønsroller, velfærdsstaten og integration af flygtninge. 

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788779701694
Forlag: Forlaget Columbus 2. udg.
22. nov. 2012
Uddannelse: STX, HHX, HTX, HF Fag: Samfundsfag Niveau: A-C Redaktør: Kjeld Mazanti Sørensen
63 , 75 kr.
51 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms