IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
36 , 00 kr.
45 , 00 kr.
Ulighedens mange ansigter

Ulighedens mange ansigter

Måske husker du Dovne-Robert, men hvad med Luksus-Tanja og Græde-Mille? Med afsæt i den offentlige debat sætter Ulighedens mange ansigter – perspektiver på social ulighed fokus på et centralt, samfundsfagligt tema. Igennem 11 kapitler kommer Jakob Glenstrup Jensby og Peter Brøndum omkring den økonomiske ulighed såvel som de uddannelsesmæssige, sundhedsmæssige, etniske og kønsmæssige dimensioner af ulighed.

Ulighed er et helt centralt tema i den politiske debat – nye politiske forslag vejes ofte nøje på ulighedens vægtskål, og politiske partier kan vinde og tabe valg på ulighedsspørgsmålet. Igennem 11 kapitler kommer Jakob Glenstrup Jensby og Peter Brøndum omkring den økonomiske ulighed såvel som de uddannelsesmæssige, sundhedsmæssige, etniske og kønsmæssige dimensioner af ulighed. Disse perspektiver skærpes af bogens tematikker, der bl.a. beskæftiger sig med ideologiernes syn på ulighed, velfærdsstat og ulighed samt mediernes behandling af ulighedsspørgsmålet. Derudover stilles der også skarpt på ulighedens betydning for samfundets sammenhængskraft, ligesom bogen afsluttes med et kapitel om mulige løsninger på ulighed. Med Ulighedens mange ansigter – perspektiver på social ulighed har forfatterne skrevet en tematisk grundbog til samfundsfag på B- og A-niveau, der giver en grundlæggende introduktion til ulighedens mange dimensioner. En bog, der hiver fat i mange forskellige problemstillinger fra både Danmark og Verden og dækker betydelige dele af kernestoffet i faget.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788779702332
Forlag: Forlaget Columbus 1. udg.
15. okt. 2014
Uddannelse: STX, HHX, HTX, HF Fag: Samfundsfag Niveau: A-B Redaktør: Per Henriksen
45 , 00 kr.
36 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms