IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
41 , 00 kr.
51 , 25 kr.
Universets byggesten - moderne partikelfysik

Universets byggesten - moderne partikelfysik

Partikelfysikken har leveret nogle af de mest fundamentale bidrag til det moderne naturvidenskabelige verdensbillede. Netop i disse år arbejder forskere fra hele verden intenst på at komme nærmere svaret på spørgsmål som: Hvad er de grundlæggende byggesten i alt stof, og hvordan er vores univers opstået?

Forventningerne var derfor store, da Large Hadron Collider, LHC, åbnede i 2008. Der er investeret enorme beløb i konstruktionen af dette anlæg, som er verdens hidtil mest avancerede fysiklaboratorium. Det man finder ved LHC–eksperimenterne, vil ændre den måde, vi opfatter vores univers på.

Universets Byggesten – moderne partikelfysik

I Universets byggesten – moderne partikelfysik, beskrives de fundamentale partikler, som alting er opbygget af, samt de vekselvirkninger, som virker imellem partiklerne.

Bogen introducerer nogle grundlæggende egenskaber ved de fundamentale partikler og viser, hvordan målinger af partikelkollisioner frembringes og fortolkes. Den beskriver, hvordan det eksperimentelle udstyr fungerer og gennemgår metoder til at regne på hyppigheden af forskellige begivenheder, hvilket muliggør identifikation af interessante begivenheder.

Teorien udbygges med en gennemgang af vigtige egenskaber ved de fundamentale vekselvirkninger og hvilke størrelser, der er bevarede ved partikelreaktioner. Fundamentale begreber som kraft, energi og bevægelsesmængde diskuteres og udvikles, så de kan anvendes i partikelfysikken, og der beskrives teknikker til at regne med både relativitetsteori og kvantefysik.

Bogen afsluttes med en række eksempler på områder, hvor partikelfysikken anvendes sammen med astrofysik og kosmologi, fx i teorierne om Universets opståen.

1. Universets byggesten
2. Et billede fra CERN
3. Partikelfysikkens værktøj
4. Tværsnit og luminositet
5. Fundamentale vekselvirkninger
6. Relativistisk masse og tærskelværdi
7. Felter og fundamentale kræfter
8. Universet som partikelfysiklaboratorium

Vi håber, bogen bliver til glæde for alle de gymnasieelever, som i den kommende periode skal
arbejde med Fysik i det 21. århundrede.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788777920486
Forlag: LMFK-forlagene 1. udg.
03. dec. 2012
Uddannelse: STX Fag: Fysik Niveau: B-A Redaktør: Niels Elbrønd Hansen
51 , 25 kr.
41 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms