IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
31 , 00 kr.
38 , 75 kr.
Vækst i nationens tjeneste

Vækst i nationens tjeneste

Forfattere Kristian Danielsen og Henrik Kragh Sørensen skriver bl.a. i bogens forord: Dette materiale er et eksempel på, hvordan man kan inddrage matematikhistorie i matematikundervisningen i STX. Centralt for vores tilgang er, at inddragelsen er baseret op en autentisk kilde, som giver mulighed for at fortælle en sammenhængende fortælling, der integrerer matematik, historie og videnskabsteori. Vores perspektiv er baseret på ideer bag kurset Aspekter af matematikkens historie, som vi har udviklet i ved Aarhus Universitet siden 2011. En af de store fordele, som vi der ved dette materialem er, at det tillader af integrere mange forskellige kernekomponenter af matematikundervisningeni fokuserede forløb. Bekendtgørelsen for A-niveau i matematik på STX identificerer som kernestof: "lineærer differentialligninger af 1. orden og logistiske differentialligninger samt opstilling af simple differentialligninger" samt "principielle egenskaber ved matematiske modeller, modellering" (Gymnasiereform 2005 - STX bekendtgørelsen 2010, s. 112). Endvidere skal det supplerende stof omfatte sammenhængende forløg om differentialligningsmodeller "med anvendelse af yderligere mindst en type statistisk ellersandsynlighedstoretisk model". Undervejs skal det supplerende stof også involvere "bearbejdning af autentisk talmateriale" og dække "matematisk-historiske emner", hvor man om sidstnævnte noterer sig flertalsformen (ibid., s. 112). Alle disse krav er tænkt ind i og kan opfyldes ved brug af dette materiale.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788790996734
Forlag: LMFK-forlagene 1. udg.
02. sep. 2014
Fag: Matematik
38 , 75 kr.
31 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms