IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

https://www.lru.dk/
321 , 00 kr.
401 , 25 kr.
Verden

Verden

Det 20. og 21. århundrede

Verden. Det 20. og 21. århundrede tager udgangspunkt i verden som den så ud i år 1900. Bogen tager udgangspunkt i væsentlige udviklingstræk fra 1800-tallet - liberalismen, industrialiseringen, socialismen, nationalismen og imperialismen. Den behandler nøje udvalgte historiske begivenheder og sammenhænge i det 20. og 21. århundrede, der til sammen skaber grundlag for at forstå verden i dag.

Verden. Det 20. og 21. århundrede er kronologisk opbygget og inddelt i 12 kapitler, der hver især tager afsæt i centrale historiske begivenheder og tendenser i perioden. Emner, der overskrider den snævre periodeinddeling eller går på går på tværs af kronologien, bliver behandlet tematisk i bogen.  Hvert kapitel suppleres med en lang række relevante kilder til belysning af perioden.

Læs mere >

< Læs mindre

  Let at læse både af almindeligt interesserede og særdeles velegnet til undervisningsbrug.
  Lektørudtalelse
  På lager
  ISBN:
  9788770665360
  Forlag: LR Uddannelse 1. udg.
  15. aug. 2014
  288 sider
  Uddannelse: STX, HF, HHX, EUX Fag: Historie Niveau: A - C-C Redaktør: Stefan Dybdal Emkjær
  401 , 25 kr.
  321 , 00 kr.
  Prisen er inkl. moms
  Prisen er ekskl. moms
   Let at læse både af almindeligt interesserede og særdeles velegnet til undervisningsbrug. Anvendelse/målgruppe/niveau: Bogen er for alle med interesse for historie, og som ønsker en overskuelig fremstilling af de sidste hundrede års konflikter og af den politiske udvikling. Den er desuden velegnet som grundbog for gymnasiale uddannelser. Beskrivelse Med Europa som afsæt beskrives verden kronologisk i 12 kapitler fra år 1900 til i dag. Der er et kort rids af vigtige begivenheder i 1800-tallet, der ligger til grund for udviklingen i 1900-tallet som fx de store revolutioner, nationalismen og de teknologiske fremskridt. Perioderne er velvalgte, og alle vigtige temaer og udviklingstræk er med, så man får en sammenhængende beskrivelse. Fx er udviklingen i Kina, Japan, Asien, Afrika og Latinamerika også med i korte træk. Efter hvert kapitel er der uddrag af centrale kilder. Der er et righoldigt illustrationsmateriale, så det hele fremtræder yderst læsevenligt og inspirerende. Sammenligning: Bogen Danmark i verden, 2008 er en analyse af velfærdsstatens udvikling set ud fra globaliseringen. I globaliseringens lys, 2008 går tilbage til 1400-tallet og ser på udvalgte temaer. Historiens lange linjer, 2006 er hele verdenshistorien. Samlet konklusion: Alle de store temaer er med i grundbogen om Europas og verdens historie. Begivenhederne ses i et sammenhængende perspektiv i en fin periodeinddeling, så der gives en grundlæggende forståelse af udviklingen i det lange perspektiv. Et flot layout med forskelligartede illustrationsmaterialer gør bogen let at læse både af almindeligt interesserede og særdeles velegnet til undervisningsbrug.
   Lektørudtalelse
   Feltgruppe