IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
47 , 00 kr.
58 , 75 kr.
Videnskabsteori og faglige metoder

Videnskabsteori og faglige metoder

Bogen er tilrettelagt som grundbog til den metodiske del af AT-forløbet i gymnasiet, og den inspirerer til, hvordan man kan integrere videnskabsteorien i AT-projekter samt i undervisningen i fagenes metoder.

Den kan desuden bruges på de mellemlange uddannelser samt læses af alle, der ønsker en overskuelig introduktion til et ellers lidt 'besværligt' område.

Bogens første del giver en indføring i elementær videnskabsteori. Her behandles en række fundamentale videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger med fokus på videnskabelig erkendelse, metoder og begrundelsesformer, forklaringstyper og teorier.

Anden del behandler en bred vifte af metoder og videnskabsteoretiske problem¬stilling¬er inden for de tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.
Bogen giver en lang række eksempler og cases og har opgaver, der sætter det teoretiske stof i perspektiv.

Læs bl.a. om:

• Hvad er videnskabsteori?
• Empiri og metode
• Pålidelighed og gyldighed
• Almene metoder og begrundelsesformer
• Forklaringstyper
• Teorier som modeller over virkeligheden
• Kuhns paradigmebegreb
• Positivisme
• Hermeneutik
• Kildekritik
• Argumentationsanalyse
• Diskursanalyse
• Socialkonstruktivisme
• Kvantitative og kvalitative metoder.På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788771181692
Forlag: Frydenlund 1. udg.
06. jan. 2013
Uddannelse: STX, HF Fag: Filosofi Niveau: A-C
58 , 75 kr.
47 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms