IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk/
22 , 00 kr.
27 , 50 kr.
Voksenliv, familie og arbejde

Voksenliv, familie og arbejde

Bogen gennemgår emner, der handler om det at være voksen. Gennem en række teorier om voksenlivets betingelser lægger den op til en diskussion af, hvordan det moderne samfund påvirker det enkelte individ. Bogen indgår i en serie temabøger, hvor formålet er at imødekomme et behov i psykologiundervisningen til fordybelse i nogle specifikke emner.

Bogens hovedkapitler omhandler teorier om voksenliv, livsformer og livsstil, livsværdier og arbejdsliv, det gode arbejde, forbindelsen mellem familieliv og arbejde, stress, konflikter samt den sociale arv og begrebet mønsterbryder.

I bogen beskrives psykologiske og socialpsykologiske teorier, der beskæftiger sig med det voksne menneskes udvikling. De teorier om voksenlivet, der inddrages, er Erik H. Eriksons livsaldre, Jung og livsvendingen, Daniel Levinson og livets årstider samt Anthony Giddens selvidentitet.

Forfatteren beskriver således, hvordan det senmoderne samfund forandrer det voksne menneskes hele psykiske tilværelse. En senmodernitetens voksentilværelse, som de klassiske voksenpsykologiske teorier har svært ved at forklare.

Bogen indgår i en serie temabøger, der henvender sig til flere målgrupper: Til undervisning i psykologi, samfundsfag og tværfaglige forløb i AT, samt opgaveskrivning og eksamensprojekter i Gymnasiet/HF/VUC og på de mellemlange videregående uddannelser. Derfor tager bøgerne afsæt i grundbøgerne inden for psykologifaget.

På Gymportalen er alle enkeltlicenser tidsubestemte, dvs. at denne licens følger eleven i hele elevens gymnasietid. Der gælder særlige licensforhold for flatratepakker.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
ISBN:
9788771182132
Forlag: Frydenlund 1. udg.
15. jan. 2013
Uddannelse: STX, HF, HHX Fag: Psykologi, Samfundsfag Niveau: A-C
27 , 50 kr.
22 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms